Z aktualit

NEJBLŽŠÍ TERMÍN KURZU: Sexualita a vztahy lidí s postižením 1, 7. března 2019

chápat podstatu sexuality, podporovat aktivně pohlavní role Vašich klientů, stanovit si vnitřní hranice pro práci se sexualitou, reagovat srozumitelně a adekvátně na konkrétní situace a mnoho dalšího

!!! NOVÝ KURZ !!! Podpora samostatnosti – nácvik dovedností potřebných pro běžný život uživatelů sociálních služeb

Jak podporovat uživatele sociálních služeb v oblasti osamostatňování v běžném životě, v lepší orientaci ve společnosti a v tom, jak lépe porozumět svým přáním a potřebám a umět je vyjádřit? Kurz vznikl na základě dlouhodobých zkušeností získaných individuální i skupinovou prací s uživateli při nácviku praktických a sociálních dovedností.

Přidejte se k těm, kteří nás podporují

MVČRKODYS spol. s. r. o.         

Aktuálně

Charitativní aukce ve spolupráci s divadelním spolkem Pomezí, na podporu neziskové organizace Fosa.

Divadelní spolek Pomezí věnoval 10 vstupenek na představení Dům v jabloních, které se koná 9. 3. 2019 a které se budou po dvojcích dražit. Výtěžek poputuje na podporu činnosti organizace.

Diváci se po celou dobu mohou volně pohybovat po celém domě a věnovat svou pozornost čemu budou chtít. Jednotlivé střípky příběhu se mohou dozvědět ze sledování postav, samostatného průzkumu domu, čtení písemností či z prostého rozhovoru s postavou, pokud se k tomu naskytne vhodná příležitost. Postavy se pohybují paralelně po celé vile. Je tedy na divákovi, jakou zvolí strategii při sledování příběhu.

 

 

Díky iniciativě zaměstnanců České spořitelny vznikla výzva na podporu naší organizace.
Největším plusem této kampaně je, že vaši přispěnou částku ČS zdvojnásobí!
Vaše malá kačka nám tak pomůže hned dvakrát. A to se vyplatí!

https://www.darujme.cz/projekt/1201521?fbclid=IwAR19yUI7GsPpiEf6AeRuBXsxd8cFyTVVhBNI1u1U4Du2qTcd5vHm5c74HMI

Foto: Martin Šandera

PODPORA SAMOSTATNOSTI má volnou kapacitu pro uživatele.

Po dlouhé době můžete vstoupit do služby hned, bez dlouhé čekací lhůty.
dělej změnu a buď sám sebou.
Jdi po vlastní FOSE!