Z aktualit

!!! NOVÝ KURZ !!! Podpora samostatnosti – zvyšování dovedností uživatelů sociálních služeb potřebných pro běžný život

Jak podporovat uživatele sociálních služeb v oblasti osamostatňování v běžném životě, v lepší orientaci ve společnosti a v tom, jak lépe porozumět svým přáním a potřebám a umět je vyjádřit? Kurz vznikl na základě dlouhodobých zkušeností získaných individuální i skupinovou prací s uživateli při nácviku praktických a sociálních dovedností.

NEJBLŽŠÍ TERMÍN KURZU: Sexualita a vztahy lidí s postižením 2 (návazný)

Komu je určen: pracovníkům poskytujícím sociální služby dospělým nebo dospívajícím lidem s postižením, kteří potřebují umět reagovat na konkrétní zakázky klientů v oblasti sexuality formou osvěty nebo intervence, podmínkou je, že účastník absolvoval předchozí kurz.

Přidejte se k těm, kteří nás podporují

MVČRKODYS spol. s. r. o.

Aktuálně

PODPRORA SAMOSTATNOSTI má volnou kapacitu pro uživatele.

Po dlouhé době můžete vstoupit do služby hned, bez dlouhé čekací lhůty.

Udělej změnu a buď sám sebou.
Jdi po vlastní FOSE!

Týden samostatnosti

Opět proběhl Týden samostatnosti, program, který byl vytvořen s cílem naučit klienty samostatnému fungování ve všech běžných životních oblastech: nakupování, vaření, péče o domácnost, péče o svoji osobu, ale také volnočasové aktivity strávené v blízkosti nových přátel. Skupina klientů záměrně vyjíždí mimo místo trvalého pobytu, aby pocit samostatnosti měli co nejvíce autentický. 

Některé náklady však nemůžeme platit z dotací, a aby mohl tento dlouhodobě úspěšný a přínosný program fungovat i nadále, potřebujeme finanční podporu. Z té hradíme zejména ubytování účastníků. Pakliže byste nás chtěli podpořit, zde najdete bližší informace.