Osobní asistence

Osobní asistence

Službu poskytujeme lidem se znevýhodněním a seniorům, kteří potřebují dlouhodobou a pravidelnou asistenci v různých oblastech svého života a zároveň není možné, aby jim tuto pomoc poskytovali lidé z jejich okolí.
Podpora samostatnosti

Podpora samostatnosti

Službu poskytujeme lidem s mentálním postižením, aby získali nebo prohloubili své dovednosti ve všech oblastech běžného života a mohli tak být co nejvíce samostatní.
Podporované zaměstnávání

Podporované zaměstnávání

Službu poskytujeme všem lidem, kteří mají nějaké znevýhodnění nebo snížené pracovní dovednosti a chtějí získat zaměstnání na otevřeném trhu práce.
Dobrovolnický program

Dobrovolnický program

Je určen dospělým lidem s mentálním postižením a seniorům bez ohledu na to, jestli využívají nebo nevyužívají sociální služby (dobrovolníci jim pomáhají s krátkými doprovody, či při trávení volného času).
Vzdělávací program

Vzdělávací program

Nabízíme kurzy a další formy vzdělávání lidem v pomáhajících profesích již od roku 2003. Vzdělávací kurzy mohou navštívit sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, dobrovolníci, neformální pečovatelé, studenti sociálních oborů i laická veřejnost.

Aktuality

„Jak umožnit lidem svobodně žít“

1. 6. 2023

„ Jak umožnit lidem svobodně žít“, to bylo motto odborné konference organizované Asistencí, o.p.s. pod záštitou vedení MPSV a výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny. Hlavním tématem bylo nedostatečné nastavení stávajícího systému finanční podpory pro lidi s postižením, kteří potřebují…

Více

Jak získat dotace na nemovitosti, úspory energií, vybavení zahrady a prostranství?

25. 5. 2023

Dne 18. 5. 2023 ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí uspořádala skupina RPA konferenci zaměřenou na oblast sociálních služeb, farností a klášterů. Cílem konference bylo seznámení účastníků akce se všemi aktuálními i plánovanými dotačními tituly v rámci zmíněné oblasti.

Více

Nebojte se automatizace a umělé inteligence

11. 5. 2023

Event by AVPO, NROS, Sdružení VIA
23 May 2023 9:00 AM - 5:00 PM CEST
Heslem letošního roku je v oblasti digitalizace nesporně umělá inteligence.

Více

Veletrh sociálních a návazných služeb

11. 5. 2023

Středa 15. září 2021 od 11:00 do 17:00 před nákupním centrem EDEN.

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY NEJSOU DOSTUPNÉ A CHYBÍ PRACOVNÍCI

2. 2. 2023

Co se musí ještě stát, aby se systém péče o zranitelné občany změnil?

Více

Výzva k podepsání memoranda o ochraně lidí s postižením před násilím

9. 12. 2022

Vyjádření Fosy jménem ředitele Jiřího Ratingera:
"Téma se kterým se na Vás obracím je vážného charakteru. V  posledních týdnech proběhl médii článek časopisu Respekt od Petra Třešňáka s názvem „Kdo zabil Dorotu Š“. Jako Fosa jsme organizací komunitního rázu. Všechny naše služby mají za cíl…

Více

Benefiční akce Marka Holečka na podporu Fosy

21. 9. 2022

Děkujeme hlavně Vám divákům za skvělý večer, za přízeň věnovanou Markovi Holečkovi, fantastickému horolezci a inspirujícímu člověku.

Touto benefiční akcí pomohl k rozvoji naší činnosti, ve které usilujeme o důstojný život lidí, kteří naši pomoc potřebují.

"Každý čelíme jiné výzvě."

Dále…

Více

Nahoru