Z aktualit

Máme volnou kapacitu ve službě Podporované zaměstnávání

Zájemci o sociální službu se mohou přihlásit k čerpání služby na tel. 775 350 116 či mailem: kroupova@fosaops.org

NEJBLŽŠÍ TERMÍN KURZU: Sexualita a vztahy lidí s postižením 1, 23. 4. 2019

Pracovníkům poskytujícím sociální služby dospělým nebo dospívajícím lidem s postižením a jejich vedoucím pracovníkům, kteří chtějí umět své klienty bezpečně podpořit a informovat v otázce sexuality a vztahů.

!!! NOVÝ KURZ !!! Podpora samostatnosti – nácvik dovedností potřebných pro běžný život uživatelů sociálních služeb

Jak podporovat uživatele sociálních služeb v oblasti osamostatňování v běžném životě, v lepší orientaci ve společnosti a v tom, jak lépe porozumět svým přáním a potřebám a umět je vyjádřit? Kurz vznikl na základě dlouhodobých zkušeností získaných individuální i skupinovou prací s uživateli při nácviku praktických a sociálních dovedností.

Přidejte se k těm, kteří nás podporují

MVČRKODYS spol. s. r. o.         

Aktuálně

Za naši organizaci bychom moc rádi touto cestou poděkovali dětem a učitelům ze Scio školy za spoluorganizaci a aktivní účast na akci JARO-SLA(F)V.

Společně jsme strávili pěkné slunečné odpoledne a prohloubili tak povědomí o našich službách, kde formou workshopů probíhala řada aktivit, jak pro účastníky, tak i pro širokou veřejnost.

Děkujeme všem!
S EDA cz, z. ú., Hornomlýnská, ops

 

NGO Market 2019

Dnes od 11 hodin až do večera se můžete přijít podívat nejen na nás, ale i na další desítky organizací a doprovodný program na NGO Market ve Fóru Karlín.

Ohlédnutí za festivalem Jeden svět / One World, kde byli uživatelé Podpory samostatnosti v roli dobrovolníků.
Těšíme se na spolupráci v příštím roce!

Charitativní aukce ve spolupráci s divadelním spolkem Pomezí, na podporu neziskové organizace Fosa.

Divadelní spolek Pomezí věnoval 10 vstupenek na představení Dům v jabloních, které se koná 9. 3. 2019 a které se budou po dvojcích dražit. Výtěžek poputuje na podporu činnosti organizace.

Diváci se po celou dobu mohou volně pohybovat po celém domě a věnovat svou pozornost čemu budou chtít. Jednotlivé střípky příběhu se mohou dozvědět ze sledování postav, samostatného průzkumu domu, čtení písemností či z prostého rozhovoru s postavou, pokud se k tomu naskytne vhodná příležitost. Postavy se pohybují paralelně po celé vile. Je tedy na divákovi, jakou zvolí strategii při sledování příběhu.

 

 

Díky iniciativě zaměstnanců České spořitelny vznikla výzva na podporu naší organizace.
Největším plusem této kampaně je, že vaši přispěnou částku ČS zdvojnásobí!
Vaše malá kačka nám tak pomůže hned dvakrát. A to se vyplatí!

https://www.darujme.cz/projekt/1201521?fbclid=IwAR19yUI7GsPpiEf6AeRuBXsxd8cFyTVVhBNI1u1U4Du2qTcd5vHm5c74HMI

Foto: Martin Šandera

PODPORA SAMOSTATNOSTI má volnou kapacitu pro uživatele.

Po dlouhé době můžete vstoupit do služby hned, bez dlouhé čekací lhůty.
dělej změnu a buď sám sebou.
Jdi po vlastní FOSE!