Z aktualit

NEJBLŽŠÍ TERMÍN KURZU: Sexualita a vztahy lidí s postižením 1, 7. března 2019

chápat podstatu sexuality, podporovat aktivně pohlavní role Vašich klientů, stanovit si vnitřní hranice pro práci se sexualitou, reagovat srozumitelně a adekvátně na konkrétní situace a mnoho dalšího

!!! NOVÝ KURZ !!! Podpora samostatnosti – nácvik dovedností potřebných pro běžný život uživatelů sociálních služeb

Jak podporovat uživatele sociálních služeb v oblasti osamostatňování v běžném životě, v lepší orientaci ve společnosti a v tom, jak lépe porozumět svým přáním a potřebám a umět je vyjádřit? Kurz vznikl na základě dlouhodobých zkušeností získaných individuální i skupinovou prací s uživateli při nácviku praktických a sociálních dovedností.

Přidejte se k těm, kteří nás podporují

MVČRKODYS spol. s. r. o.         

Aktuálně

Díky iniciativě zaměstnanců České spořitelny vznikla výzva na podporu naší organizace.
Největším plusem této kampaně je, že vaši přispěnou částku ČS zdvojnásobí!
Vaše malá kačka nám tak pomůže hned dvakrát. A to se vyplatí!

https://www.darujme.cz/projekt/1201521?fbclid=IwAR19yUI7GsPpiEf6AeRuBXsxd8cFyTVVhBNI1u1U4Du2qTcd5vHm5c74HMI

Foto: Martin Šandera

PODPORA SAMOSTATNOSTI má volnou kapacitu pro uživatele.

Po dlouhé době můžete vstoupit do služby hned, bez dlouhé čekací lhůty.
dělej změnu a buď sám sebou.
Jdi po vlastní FOSE!