Nacházíte se zde: Úvod O nás Články Podpořte nás pomocí dárcovské DMS - rychle, transparentně a bezpečně

Podpořte nás pomocí dárcovské DMS - rychle, transparentně a bezpečně

Organizace Fosa prošla prověřením ze strany Fóra dárců a nyní mají naši příznivci možnost podpořit služby pro lidi se znevýhodněním také prostřednictvím veřejné sbírky – konkrétně dárcovskými DMS.
foto: Petr Chodura
Podpořte nás pomocí dárcovské DMS - rychle, transparentně a bezpečně

Fórum dárců / Czech Donors Forum garantuje, že finanční příspěvky putují jen důvěryhodným, spolehlivým a prověřeným organizacím. 
Nestátní nezisková organizace musí dodržovat smluvní podmínky, zveřejňovat informace o využití získaných prostředků z veřejné sbírky a dodržovat schválené využití finančních prostředků dle platného osvědčení od MHMP. (Případně spádových obecních či krajských úřadů) 


Jak poslat jednorázovou Dárcovskou SMS (DMS)? 

Projekt Dárcovská SMS má jednotné telefonní číslo pro všechny projekty a pro všechny operátory 87 777.
Chcete poslat jednorázovou DMS? 

Stačí na číslo 87 777 poslat SMS ve tvaru:

DMS FOSA 30
nebo
DMS FOSA 60 
nebo
DMS FOSA 90 
nebo
DMS FOSA 190

Cena DMS je 30, 60, 90 nebo 190 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59, 89 nebo 189 Kč.
Z každé částky prostřednictvím DMS přijde neziskové organizaci 29, 59, 89 nebo 189 Kč. Mobilní operátoři si neponechávají žádný poplatek. Koruna z každé DMS jde na provozní náklady a rozvoj projektu, který spravuje Fórum dárců, střešní organizace, která od roku 1997 rozvíjí dárcovství a filantropii v Česku.
Služba DMS probíhá na nekomerčním principu a respektuje zásadu minimálních nákladů na zajištění provozu. 


Chcete podporovat pravidelně?

Pravidelné drobné dárcovství je základním kamenem úspěchu dobré věci, která je právě Vám sympatická a které tak trvale fandíte. Trvalá DMS na číslo 87 777 společné pro všechny tuzemské mobilní operátory váš rozpočet nezatíží, podporované neziskové organizaci však umožní lépe plánovat a dosahovat dlouhodobých cílů v udržitelných, odpovědných a prospěšných projektech. Lze trvalá podpora zrušit? Ano, samozřejmě. Pravidelné/ měsíční zasílání dárcovské sms jde kdykoli bezplatně zrušit na Tak aby zvolenou částku dostávala nezisková organizace měsíc co měsíc, až do doby, kdy se rozhodnete příkaz odvolat.

Do zprávy na číslo 87 777 napište:

DMS TRV FOSA 30
nebo
DMS TRV FOSA 60
nebo
DMS TRV FOSA 90
nebo
DMS TRV FOSA 190    

a odešlete tak každý měsíc částku 30, 60, 90 nebo 190 Kč. Organizace tak získá každý měsíc 29, 59, 89 nebo 189 Kč.
Je to nejjednodušší způsob, jak pomoci dobré věci. 
Chcete odvolat pravidelné dárcovství?
Trvalou podporu můžete kdykoliv dle svého uvážení bezplatně odvolat zasláním SMS ve tvaru STOP FOSA na 87 777.
 

Nezisková organizace se v rámci projektu Dárcovská SMS zavazuje: 

  • dodržovat platné právní předpisy a principy Dárcovské SMS a nepokusit se vědomě je porušit
  • jasně stanovit vnitřní pravidla využívání získaných finančních prostředků
  • předem zveřejnit, na jaké účely budou získané finanční prostředky využity, a po vyhodnocení sbírky nebo projektu opět zveřejnit informace o skutečném využití
  • informovat o projektu Dárcovská SMS a využití finančních prostředků pravdivě, průhledně a přesně
  • předložit pravdivé informace, které nejsou v rozporu se zákonem či dobrými mravy
  • počínat si čestně s tím, že si je vědoma zájmů širšího celospolečenského kontextu charitativních aktivit
  • zastávat principy odpovědnosti a efektivnosti využití finančních prostředků získaných prostřednictvím dárcovských SMS a respektovat a posilovat vzájemnou důvěru mezi přispěvateli přes dárcovské SMS a přijímající neziskovou organizací (NNO)

Potřebujete vystavit potvrzení o daru za uplynulý rok, nebo se chcete něco zeptat?
Kontaktujte pracovníka fundraisingu, zde:

Zpět na přehled

Nahoru