Podpořte nás

Podpořte nás

Některé náklady na naši činnost nemůžeme hradit z dotací a grantů. Jedná se například o ubytování účastníků víkendového nebo týdenního nácviku dovedností „Dialogy“ a „Týden samostatnosti“, o 30% všech nákladů na „Dobrovolnický program společnosti Fosa“ nebo o členské příspěvky v zastřešujících organizacích.

Proto je pro nás jakákoli finanční podpora od soukromých dárců důležitá.

Jak poskytnout finanční dar

Co Vám můžeme nabídnout?

 • Možnost odpočtu hodnoty daru ze základu daně z příjmu
 • Zveřejnění jména a loga Vaší organizace či Vašeho jména na našich webových stránkách, v našich propagačních a informačních materiálech či v našich prostorách
 • Bezplatnou konzultaci k problematice zaměstnávání lidí s postižením či jiným znevýhodněním
 • Doklad o tom, že jste podpořili lidi s postižením či znevýhodněním v jejich začleňování do společnosti (darovací smlouvu)

Jak poskytnout finanční dar

Jak poskytnout finanční dar?

 • Zašlete Váš finanční dar na náš bankovní účet a do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a příjmení a informaci, že se jedná o dar:

  Bankovní číslo účtu:
  239 870 622 / 0300
 • Budete-li si chtít hodnotu daru odečíst od základu daně z příjmů (a/nebo v případě daru nad 10 000 Kč) vyplňte, prosíme, darovací smlouvu (zde ke stažení).
 • Podepsanou smlouvu zašlete na adresu společnosti Fosa - Filipova 2013/3, 148 00 Praha 4 – Chodov.
 • Po opatření smlouvy podpisem ředitelky a razítkem Vám ji zašleme zpět na adresu v ní uvedenou, případně na korespondenční adresu, pokud je jiná a uvedete ji například na obálce dopisu.
 • Abychom se s Vámi mohli domluvit na zveřejnění informací o Vašem daru a o dalších způsobech, jak Vám poděkovat, potřebovali bychom znát Vaše kontaktní údaje - nejlépe telefonní číslo a e-mailovou adresu. Prosíme Vás proto o jejich poskytnutí (například e-mailem, telefonicky či uvedením v darovací smlouvě).
Dar můžete také předat v hotovosti ředitelce nebo vedoucímu pracovníkovi společnosti Fosa (tomu však pouze do výše 30 000 Kč). Pracovník s Vámi vše potřebné dojedná.

Mnohokrát Vám děkujeme!

Nahoru