Řekli o nás

Na základě doporučení společnosti Fosa, o. p. s., u nás od října 2014 zaměstnáváme na úklid pana Lukáše. Po nástupu pracoval Lukáš za přítomnosti některé z asistentek, které ho v jeho práci zaučovaly. To jsme velmi uvítali, protože nikdo z nás neměl kapacitu věnovat se Lukášovi tak, jak by pro svou práci potřeboval. Po nějaké době začala Fosa Lukášovi podporu snižovat a nyní je Lukáš schopen vykonávat svou práci samostatně, bez problémů se přizpůsobuje neustále se měnícímu provozu kanceláře a z toho vyplývající nepravidelné pracovní době.

Spolupráce s Fosou byla výborná, velice jsme ocenili profesionální přístup ze strany všech pracovníků. Obávali jsme se, že bude obtížné najít takového zaměstnance, který bude časově flexibilní a který se dokáže přizpůsobit nepravidelné pracovní době či občasným nestandardním pracovním podmínkám, ale tento náročný požadavek nebyl pro Fosu problém a byl nám obratem doporučen Lukáš, který je velmi schopný a tomuto požadavku vyhovuje.

Asistentky byly vždy vstřícné a i po ukončení asistencí, jsme měli možnost Fosu kontaktovat s žádostí, aby Lukášovi asistovala při jednorázové akci mytí oken. Možnost Fosu v případě potřeby opět oslovit máme i nadále, čehož si velmi ceníme.
Markéta Máchová Finanční projektová manažerka, administrativní pracovnice, INSTAND, , institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách, z. ú.
Je to více jak jeden rok, co začala spolupráce našeho hotelu se společností Fosa Přes tuto Společnost k nám přišli pracovat dva zaměstnanci – jeden s 2. stupněm invalidity a jeden se 3. stupněm invalidity. Oba dva pracují v hotelu na housekeepingu na zkrácený pracovní úvazek 4 hodiny denně.

Jeden z nich je vyučený krejčí, a protože k tomuto povolání patří i žehlení, „využili“ jsme ho právě pro tuto práci. Veškeré pracovní oděvy ať již pro kuchyň, recepci, restauraci či housekeeping nejen vyžehlí, ale předtím i vypere. Pro hotel to má dvě výhody, jednak je možnost vyprat a vyžehlit vše téměř ihned a za druhé vlastně s jeho pomocí šetříme náklady hotelu. Pokud by u nás nebyl, posílaly by se všechny části oděvů do čistírny nebo prádelny za úplatu.

Druhý zaměstnanec pomáhá pokojským s počítáním a odvozem prádla. I přesto, že je pomalejší, pokojské velice oceňují tuto pomoc.

Oba chlapci nastoupili do práce za doprovodu pracovních asistentek z Fosy, které jim hlavně ze začátku byly velkou oporou. V podstatě je seznámily s hotelem, s jejich pracovištěm, s jejich prací. S každým z chlapců zde byla děvčata do té doby, než oba dva začali svou práci zvládat. Avšak i potom, co odešly, vždy tak 1x měsíčně volal zástupce z Fosy, zda je všechno v pořádku, nepotřebujeme-li nějakou pomoc z jejich strany. Samozřejmě jsme měli k dispozici i telefonní čísla na Fosu pro případ, že by se něco dělo, co nesnese odkladu.

Celková spolupráce se společností Fosa byla a je velmi dobrá, za celou dobu se nevyskytly žádné problémy.
Hana Pfeiferová Housekeeping Manager, Novotel & Ibis Praha Wenceslas Square
Na naší restauraci je zaměstnaná jedna osoba se zdravotním postižením a to 6 měsíců. Slečna Jarmila pracuje na své pozici velmi zodpovědně. Sama se aktivně zapojuje do dění na restauraci a v případě nutnosti pomáhá kolegům. Tento měsíc ji dokonce někteří zaměstnanci volili jako zaměstnance měsíce.

Spolupráce s Fosou je určitě velkým přínosem při začlenění osob se zdravotním postižením do provozu. Hlavně na začátku spolupráce, kdy nejsme schopni se novému pracovníkovi plně věnovat. Líbí se mi, že se pracovní asistenti učí naše standardy a předávají je velmi kvalitně novým pracovníkům.

Mám zkušenosti s Fosou už na třetí restauraci a Vaši pracovní asistenti vždy plnili svou práci velmi odpovědně. Nikdy jsem se nesetkala s nějakým problémem. Vaše Společnost nám pomáhala nejen při učení našich standardů, ale i při řešení běžných osobních problémů, které mohou nastat - nemoc, lékařské prohlídky, komunikace s rodinou a potřebná administrativa. Vaše služby byly vždy poskytovány kvalitně.

Byli jsme velmi spokojeni s pracovními asistencemi a celkově s Vaší Společností. Určitě se na Vás do budoucna znovu obrátíme.
Hana Kupová General Manager, KFC Galerie Nové Butovice
V Centru denních služeb Galerie Duhovka Společnosti DUHA je díky Fose zaměstnána na úklid paní Zdena. Pracuje u nás od roku 2012 od pondělí do čtvrtka na 1,5 hod.

Spolupráce s Fosou byla velice kvalitní a příjemná. Ocenila jsem, že s paní Zdenou ze začátku každý den docházel asistent, který jí učil dobře uklidit. Po nějaké době se asistence začaly snižovat a nyní paní Zdena u nás uklízí zcela samostatně.

Komunikace s pracovními konzultanty byly velice profesionální. Je pro mě jako zaměstnavatele také důležité vědomí, že pokud by byl s úklidem nějaký problém, mohu se na Fosu opět obrátit. Pokud bych hledala nového zaměstnance na úklid, určitě bych znovu ráda využila služby Podporovaného zaměstnávání společnosti Fosa.
Galerie Duhovka - Společnost Duha Mgr. Veronika Lejcarová, Vedoucí CDS Galerie Duhovka Společnosti DUHA
Organizaci Fosa mi doporučili z úřadu práce, kde jsem byla rok evidována po téměř dvou letech pracovní neschopnosti. Ačkoli jsem plánovala mít po padesátce dvě zaměstnání, abych mohla podporovat svého syna se zdravotním handikepem, jak nejdéle to půjde, vyčerpání mne dohnalo dříve. S invalidním důchodem, podlomeným psychickým i fyzickým zdravím a minimální sebedůvěrou jsem si nedokázala představit, jak si budu hledat zaměstnání a kde uplatním know how, které jsem v životě získala. Mé konzultantky velmi rychle pochopily, v jakých oblastech a jakým způsobem je vhodné mi poskytnout oporu: probrat novou životní situaci v bezpečném a nezávislém prostředí, pojmenovat vlastní limity a porovnat je s mými představami o dalším vývoji, poskytnout citlivě navigaci a zpětnou vazbu při hledání uplatnění na pracovním trhu, pomoci zformulovat zdravotní omezení srozumitelně pro potenciální zaměstnavatele. Spolupráce pokračovala i po nalezení pracovního místa jen v odlišném režimu, který odpovídal situaci. Díky organizaci Fosa se pokouším uskutečňovat své sny s mnohem menšími nároky na sebe. Říci si o pomoc v tíživé životní situaci se vyplatilo a díky odborníkům se srdcem na správném místě ve společnosti Fosa to platí dvojnásob.
Katka klientka Podporovaného zaměstnávání
V organizaci Fosa jsem se registrovala již před lety do služby Podpora samostatnosti, později mi pak pomáhaly pracovnice Fosy s hledáním pro mne vhodné práce. Nejprve jsem si sama našla práci. Do této práce se mnou docházela konzultantka. Bohužel jsem ji nezvládala, a protože mám i maturitu, ujala se mě velmi vstřícná konzultantka a hledala práci, kde bych využila mé znalosti. Toto se jí podařilo a v červnu 2019 jsem s její pomocí nastoupila do práce. Pomohla mi i se zaučením na konkrétní práci. Nejprve jsem nastoupila na 6 měsíců, následně na celý rok. Vzhledem ke skutečnosti, že jsem se osvědčila, se mnou firma uzavřela pracovní smlouvu na dobu neurčitou.
Děkuji tímto Fose za veškerou péči a vstřícný přístup, který mi věnovala. Rozhodně musím vyslovit pochvalu a určitě tuto službu doporučím.
Martina klientka Podporovaného zaměstnávání
Náš hotel zaměstnává jednoho zaměstnance se zdravotním postižením, kterého jsme získali na základě spolupráce s Fosou. Nastoupil k nám v květnu 2012. Musím říct, že jsem s panem Pavlem spokojená, je již velice samostatný a práci, kterou mu zadám, zvládá velice dobře. Je také již po prvních rozpacích všímavý a vždy ochotný a nápomocný.

Přínos pro náš hotel je docela vynikající, protože se mi snížily náklady na mytí oken, což je jeho práce. Spolupráce s Fosou byla prospěšná, i když ze začátku jednal se zástupcem převážně pan ředitel. Já již jenom doladila podmínky. S asistentkami byla spolupráce velice dobrá.

V prvních dnech nástupu pana Pavla si myslím, že mu velice pomohlo, když tady s ním byl někdo, koho velice dobře znal, jelikož se musel nejdříve trochu rozkoukat a přestat se obávat, že tu práci nezvládne nebo že něco poškodí. Služby od zaměstnanců byly poskytovány kvalitně.
Jaroslava Vodičková HK Manager, Hotel Ibis Malá Strana
S organizací Fosa spolupracuje naše společnost již delší dobu. Do kanceláře k nám docházela slečna, která pomáhala se skartací, zaléváním květin a dalšími drobnými úkony v kanceláři. Pokaždé vše probíhalo naprosto bez problémů ve velice přátelském duchu. Velmi také oceňujeme spolupráci s pracovním asistentem při zapracovávání nového zaměstnance, který zajistí potřebný klid a jistotu v novém prostředí. Spolupráce je to pro nás vždy velmi příjemná a víme, že se kdykoli můžeme na Fosu obrátit.
Markéta Krůtová office manager, Joka-audit s.r.o.
Díky společnosti Fosa se pro nás zaměstnávání osob se znevýhodněním stalo „procházkou růžovým sadem“. Teď se už žádný zaměstnavatel nemůže vymlouvat – se společností Fosa to zvládne opravdu každý! S jejich klientkou pracujeme už déle než rok a vše probíhá bez problémů, a to i v této složité době. Lidé ze společnosti Fosa jsou od počátku naší spolupráce naprosto úžasní – poradí, zaškolí a s klientem udržují kontakt i po jeho úspěšné adaptaci. Velký dík za to, že jste a co děláte – jen tak dál!
Mgr. Veronika Jírová Exekutorský úřad Praha 6, Mgr. Zuzany Sobíškové
Dobrý den, paní Lukášová, s radostí Vám chci napsat, a přítomní na schůzi obyvatel Hornomlýnské se velice pochvalně vyjadřovali o značné kvalitě zajišťování osobní asistence v kontextu s převzetím "otěží" právě Vámi. Takže cítím jako příjemnou povinnost Vám tento fakt sdělit a upřímně poděkovat. Zároveň prosím, abyste tlumočila velké poděkování také "pomocným tlapkám" paní, slečen asistentek a pánů asistentů. Všichni jsou nesmírně milí, vstřícní, komunikativní a vždy nám do domácností přinesou dobrou náladu. I když třeba zrovna sami nemají dobrý den, není jim do smíchu a raději by nikam nešli, přesto se vydají na cestu pomoci. Mnozí z nás si bez nich už svoje životy nedokáží představit. Takže ještě jednou - obrovské poděkování a uznání.
Jitka klientka Osobní asistence
Díky paní Lukášové se poskytování asistenčních služeb ještě zlepšilo a jsem velmi spokojen jak s asistenty jako osobnostmi, tak i s kvalitou poskytovaných služeb. Děkuji a moc Vás zdravím
Tomáš klient Osobní asistence
Moc děkuji za Andrejku i za sebe za asistence. Jsem moc ráda a moc mi to pomáhá. Přeji Vám krásné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně štěstí a zdraví a úspěchu.
Monika klientka Osobní asistence
Nahoru