Nacházíte se zde: Úvod Vzdělávací kurzy Vzdělávací program

vzdělávací program společnosti fosa

Vzdělávací program nabízí kurzy a další formy vzdělávání lidem v pomáhajících profesích již od roku 2003 (dříve jako sdružení FORMIKA).

V RÁMCI VZDĚLÁVACÍHO PROGrAMU NABÍZÍME

KOMU JE vzdělávací program URČEN

Otevřené vzdělávací kurzy mohou navštívit sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, dobrovolníci, neformální pečovatelé, studenti sociálních oborů i laická veřejnost.

Kurzy na míru si u nás objednávají nejrůznější společnosti, především pak sociální služby, které je nabízejí svým pracovníkům například v rámci povinného vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. Míváme ale i zakázky z řad firem, které se sociální prací přímo nezabývají, ale potřebují získat know-how týkající se spolupráce s lidmi se znevýhodněním.

Stáže jsou určeny zejména pracovníkům v sociálních službách zabývajícími se buď zaměstnáváním osob se znevýhodněním na trhu práce nebo poskytováním podpory dospělým lidem s mentálním postižením nebo osobní asistencí lidem s mentálním postižením či seniorům. Podle svého odborného zaměření si vyberete odpovídající službu, kde budete stáž absolvovat.

Konzultace, supervize, audity sociálních služeb jsou určeny především pracovníkům v sociálních službách.

místo poskytování

Sídlíme v Praze (viz kontakty). Zde probíhají otevřené kurzy a velká část stáží. V případě kurzů na míru a konzultací je možné využít naše prostory, prostory objednatele nebo se lze domluvit na jiném místě, které je vhodné pro potřeby konkrétní vzdělávací aktivity. Dojedeme za Vámi kamkoli po České republice.

PROČ SI VYBRAT VZDĚLÁVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI FOSA

Vzdělávací kurzy

 • Učíme jen to, co sami umíme - sociální služby poskytujeme již od roku 2003 a kurzy jsou sestaveny na základě naší "dobré praxe".
 • Co neumíme, na to si přizveme odborníky. Příkladem jsou třeba kurzy Petra Eisnera (Sexualita lidí se zdravotním postižením).
 • Naše kurzy probíhají v malých skupinkách o velikosti maximálně 15 účastníků.
 • Lektoři předávají své know-how srozumitelnou a interaktivní formou s jasnými výstupy pro praxi.
 • Respektujeme názory účastníků, zajímají nás jejich potřeby a snažíme se kurzy těmto potřebám maximálně přizpůsobit.
 • Kurzy aktualizujeme na základě nových trendů, vývoje poznatků v dané oblasti i zpětných vazeb od účastníků kurzů.
 • Kurzy otevíráme zpravidla 2x ročně - na jaře a na podzim.
 • Všechny kurzy mají akreditaci MPSV.
 • Nabízíme kurzy na míru.

Stáže

 • Máte na výběr ze dvou sociálních služeb – Podporované zaměstnávání a Podpora samostatnosti.
 • Stáže jsou absolvovány pod profesionálním vedením.
 • Dáváme si záležet na naplnění profesních potřeb stážisty, které zjišťujeme ještě před zahájením stáže.
 • Stáž je možné absolvovat společně s kolegou.
 • Nabízíme partnerský přístup – stážista může ovlivňovat obsah a průběh stáže, sdělovat postřehy a náměty ke stáži, vyžadovat zpětnou vazbu k plnění zadávaných úkolů, závěrečnou zpětnou vazbu, atp.

Odborné konzultace ke kvalitě, řízení a efektivitě sociálních služeb a podpora při vytváření vnitřních předpisů pro jejich poskytování

 • Vnímáme vaše potřeby a reagujeme na ně.
 • Klademe důraz na konkrétnost a praktičnost výstupů z konzultace.
 • Zajišťujeme jejich soulad s platnou legislativou.
 • Vypracujeme vám návrh vnitřních předpisů „na míru“ vaší sociální službě.
 • Vážíme si vaší dosavadní práce, oceňujeme ji a poskytneme vám morální podporu.
 • Sdílíme s vámi vlastní více než dvacetiletou zkušenost se založením a rozvojem společnosti poskytující sociální služby, s expertní, konzultantskou, lektorskou, metodickou, projektovou, auditorskou a inspekční činností.
 • Konzultační podporu jsme poskytli řadě spokojených klientů.

STORNO PODMÍNKY

Odhlásit se z kurzu můžete e-mailem na vzdelavani@fosaops.org

Odesláním přihlášky stvrzujete svůj souhlas s následujícími storno podmínkami:

 • Odhlášení méně než 14 dní před začátkem konání kurzu – storno 100 % ceny kurzu.
 • V případě, že se kurzu nemůžete zúčastnit, můžete na kurz vyslat náhradníka.
Nahoru