Fosa, o. p. s.

Adresa Pracoviště

Filipova 2013/3
148 00 Praha 4 – Chodov
IČ: 24724017, DIČ: CZ24724017

Provozní doba

Pondělí – Pátek: 9:00 – 17:00
Sobota – Neděle: ZAVŘENO

Email: fosaops@fosaops.org

 

KONTAKTY NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Osobní asistence: 775 350 117

Podporované zaměstnávání: 775 350 116

Podpora samostatnosti: 775 271 910

 

administrativně provozní kancelář

kontakt: 775 350 115

Datová schránka pro elektronické podání:

m99b5me

Fakturační údaje

Fosa, o. p. s.
Filipova 2013/3
148 00  Praha 4
IČ: 24724017
DIČ: CZ24724017
Číslo účtu: 239 870 622 / 0300

mANAŽER SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Bc. Jiří Ratinger M. A.
Telefon: 774 350 118
E-mail: ratinger@fosaops.org

EKONOMKA

Venuš Povýšilová
Mobil: 775 350 115
E-mail: povysilova@fosaops.org

pROPAGAČNÍ PRACOVNÍK

Mgr. Lucie Bílková
Mobil: 735 799 558
E-mail: bilkova@fosaops.org

PERSONALISTKA

Mgr. Jiřina Slánská
Mobil: 739 212 552
E-mail: slanska@fosaops.org

Vedoucí Vzdělávacího programu

Mgr. Klára Czernek Fialová
Mobil: 730 550 083
E-mail: vzdelavani@fosaops.org

metodička

Mgr. Lucie Bursáková
Telefon: 737 596 232
E-mail: bursakova@fosaops.org

Vedoucí Podporovaného zaměstnávání

Mgr. Petra Juříčková
Mobil: 775 350 116
E-mail: jurickova@fosaops.org

Vedoucí Podpory samostatnosti

Mgr. et Mgr. Klára Helusová
Mobil: 775 271 910
E-mail: helusova@fosaops.org

Vedoucí Osobní asistence

Tereza Šebestová, DiS.
Mobil: 775 350 117
E-mail: sebestova@fosaops.org

Specialista pro komunikaci se zaměstnavatelem

Jindřiška Kleknerová, DiS.
Mobil: 733 191 381
E-mail: kleknerova@fosaops.org

Jak se k nám dostanete

Metrem, trasa C, stanice Roztyly a 10 minut pěšky

Metrem, trasa C, stanice Chodov a 10 minut pěšky

Autobusem č. 197, 135 a 203, zastávka Dědinova

Autobusem č. 177 a 203, zastávka Petýrkova

Bezbariérovým autobusem č. 1, zastávka Petýrkova

Kancelář se nachází v jednopatrové budově v oploceném areálu.

Na budově je umístěna směrová cedule s naším logem. 

Vnitřní oznamovací systém

Vnitřní oznamovací systém ve společnosti Fosa, o. p. s. byl zaveden v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů. Oznamovatelé mohou jeho prostřednictvím upozornit na možné protiprávní jednání, ke kterému došlo či mohlo dojít při výkonu práce, v souvislosti s výkonem práce či při obdobné činnosti, a které má znaky trestného činu, přestupku (s horní hranicí stanovené pokuty alespoň 100.000 Kč) nebo porušuje právní předpis či předpis Evropské unie.

Oznámit lze i podezření na nekalé či neetické jednání, ačkoliv by se nejednalo o oznámení dle zákona výše.

Oznamovatelem mohou být současní nebo bývalí zaměstnanci, uchazeči o práci, stážisté, dobrovolníci, dodavatelé, klienti či jiné spolupracující osoby.

Oznámení může podat pouze fyzická osoba s poskytnutím svých osobních údajů (jméno, příjmení, datum narození a kontaktní údaje). Anonymní oznámení je možné podat, ale nemusí k němu být přihlíženo. Oznamovatel má právo na ochranu dle zákona o ochraně oznamovatele, zejména na ochranu totožnosti, a nesmí být vystaven žádným odvetným opatřením. Oznámení se musí zakládat na pravdivých a věrohodných skutečnostech. Pokud by bylo podáno vědomě nepravdivé oznámení, jednalo by se o přestupek s možností udělení pokuty až do výše 50.000 Kč.

Při podání oznámení je vhodné co nejlépe popsat situaci a svá tvrzení doplnit možnými důkazy.         

Příslušné osoby pro řešení oznámení ve společnosti Fosa.

  • Mgr. Lucie Bursáková, metodička, oznameni@fosaops.org
  • Ing. Anna Vladulescu Neumanová, personalistka, oznameni@fosaops.org

Možnosti podání oznámení:

  • E-mailem na adresu: oznameni@fosaops.org
  • Písemně poštou na adresu sídla společnosti (obálku označte „NEOTVÍRAT, k rukám příslušné osoby“)
  • Písemně do fyzické schránky důvěry (umístěné na chodbě v sídle společnosti)
  • Osobně příslušné osobě (po předchozím sjednání schůzky, formou předání písemného oznámení či ústně, z ústního předání musí být vyhotoven písemný zápis)

S osobními údaji oznamovatele je nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (odkaz na náš dokument).

Nahoru