Nacházíte se zde: Úvod Naše služby Podporované zaměstnávání Pro zaměstnavatele

Pro zaměstnavatele

Co je podporované zaměstnávání

Program Podporované zaměstnávání pomáhá lidem se znevýhodněním na trhu práce získat a udržet si vhodné zaměstnání na běžném pracovišti mezi lidmi bez postižení a za odpovídající mzdu. Zároveň nabízí služby zaměstnavatelům, kteří se rozhodnou člověka se znevýhodněním zaměstnat. Cílem spolupráce mezi společností Fosa a zaměstnavatelem je propojit jeho potřeby a požadavky s možnostmi uchazečů se znevýhodněním a vytvořit tak mezi nimi stabilní pracovní vztah.

Mezi uživatele programu patří lidé s mentálním, fyzickým nebo smyslovým postižením, lidé s duševním onemocněním a lidé, kteří dlouhodobě žili mimo společnost.

Co Vám nabízíme

 • Konzultace k problematice zaměstnávání lidí se zdravotním postižením nebo sociálním znevýhodněním
 • Poradenství v legislativních otázkách
 • Analýzu pracoviště z hlediska pracovních činností vhodných pro lidi se zdravotním postižením nebo sociálním znevýhodněním
 • Podporu při výběrovém řízení na pracovní místo vhodné pro lidi se zdravotním postižením nebo sociálním znevýhodněním
 • Podporu při vyřizování státní dotace
 • Pracovní asistenci Vašim zaměstnancům se zdravotním postižením nebo sociálním znevýhodněním do doby, než budou schopni samostatně vykonávat zadanou práci
 • Pomoc při řešení situací souvisejících s Vašimi zaměstnanci se zdravotním postižením nebo sociálním znevýhodněním

Jaké má pro Vás výhody zaměstnávání osob se zdravotním postižením

 • Efektivnější využití kvalifikovaných zaměstnanců
  (lidé se znevýhodněním často vyhledávají pomocné práce)
 • Efektivnější využití finančních prostředků vynakládaných na zaměstnance
  (lidé se znevýhodněním mnohdy hledají práci na částečný úvazek)
 • Získání motivovaných zaměstnanců
  (lidé se znevýhodněním si váží svého pracovního místa, a to často i v případě práce, která je pro ostatní zaměstnance neatraktivní)
 • Plnění povinného podílu
  Zaměstnavatel s více než 25 zaměstnanci je podle § 81 zákona č.435/2004 Sb. o zaměstnanosti povinen dodržet přepočtený podíl zaměstnanců se zdravotním postižením ve výši 4%. Splnění kvót je hodnoceno na základě přepočteného průměrného počtu zaměstnanců za uplynulý kalendářní rok. Tuto povinnost může zaměstnavatel plnit i jiným způsobem stanoveným tímto zákonem.
 • Daňové úlevy pro zaměstnavatele
  Podle § 35 zákona č.586/1992 Sb. o dani z příjmu se daňovým poplatníkům snižuje daň o částku 18 000 Kč za každého zaměstnance se zdravotním postižením a 60 000 Kč za každého zaměstnance s těžším zdravotním postižením. Je-li výsledkem přepočteného počtu zaměstnanců desetinné číslo, snižuje se daň o poměrnou část těchto částek.
 • Možnost pracovní asistence a další podpory při zaměstnávání OZP
  Pracovní asistent pomáhá zaměstnanci se znevýhodněním přímo na pracovišti naučit se zvládat pracovní povinnosti a další nároky. Jeho cílem je, aby se zaměstnanec postupně osamostatnil. Zaměstnavateli je dále poskytována pomoc při řešení různých otázek a situací (například jak komunikovat s neslyšícím pracovníkem, jak uplatnit nárok na finanční výhodu při zaměstnání člověka se zdravotním postižením, jak upravit pracoviště pro člověka s tělesným postižením, která práce je pro pracovníka vhodná apod.)
 • Pozitivní dopad na pověst organizace
  (veřejnost kladně hodnotí snahu firem pomoci lidem se znevýhodněním)
 • Možnost využití státní dotace pro zaměstnavatele - Příspěvek na vytvoření chráněného pracovního místa
  Jedná se o pracovní místo zřízené zaměstnavatelem pro osobu se zdravotním postižením na základě písemné dohody s úřadem práce. Na zřízení chráněného pracovního místa poskytuje úřad práce zaměstnavateli příspěvek. Chráněné pracovní místo musí být obsazeno po dobu 3 let. Chráněným pracovním místem může být i pracovní místo, které je obsazeno osobou se zdravotním postižením, pokud je vymezeno v písemné dohodě mezi zaměstnavatelem a úřadem práce. Dohoda se uzavírá na dobu 3 let. Výše příspěvku činí měsíčně 75 % skutečně vynaložených mzdových nákladů na tyto zaměstnance, nejvýše však 8 000 Kč.

Kdo například zaměstnává nebo zaměstnával naše klienty

 • Ibis Praha
 • CSA Services, s. r. o.
 • AmRest s. r. o.
 • Státní oblastní archiv v Praze
 • Tiskárna Flora s. r. o.
 • Tesco Stores ČR a. s.
 • WAKKENHAT security, a.s.
 • Národní technické muzeum
 • Jabok – Vyšší sociálně pedagogicko teologická škola
 • Salesiánské středisko mládeže
 • Lékárna Údolní
 • Ministerstvo financí ČR
 • Mc Donald´s
 • Restaurant – Anděl, s. r. o.
 • CP Praha, s. r. o.
 • ZŠ Mendíků
 • Divadlo Nablízko
 • Vojenský rehabilitační ústav Slapy
 • MÚ Říčany
 • Pavel Langmayer - Zahradnické služby, s. r. o.
 • Jemné pečivo – pekárna
 • Diakonie ČCE
 • Hřebčín Mlékojedy
 • Komunitní centrum Motýlek
 • Zájmové sdružení Toulcův dvůr
 • DD Praha 6
 • GOLEM, s. r. o.
 • VPÚ DECO, Praha a. s.
 • Knihkupectví Adámková

Nahoru