Nacházíte se zde: Úvod Naše služby Podpora samostatnosti Transformace systému péče o Pražany ESF

Vizuální vyhledávací dotaz

PODPORA SAMOSTATNOSTI 

Služba Podpory samostatnosti se zapojila do projektu Transformace systému péče o Pražany, kteří potřebují intenzivní podporu a byli umisťováni do zařízení mimo HMP, včetně posílení kapacit péče v hl. m. Praze. Více informací k projektu Portál pro sociální oblast města Prahy a na stránkách Operačního programu Zaměstnanost. 

CO JE CÍLEM PROJEKTU

Přechod lidí s postižením, seniorů a ostatních klientů ze zařízení s nedostatečnými standardy pro poskytování sociálních služeb do prostředí, které jim umožní žít běžným a přirozeným způsobem života. Modernizace systému péče o uživatele pěti příspěvkových organizací ústavního typu s pobytovými službami, lokalizovaných mimo území hl. m. Prahy, na služby terénního nebo komunitního typu v domácím prostředí, které budou odpovídat potřebám klientů, a současně posílení podpůrných sociálních služeb, které budou moci klienti využívat pro zajištění plnohodnotného a dle možností samostatného života. Do projektu jsou zařazeny příspěvkové organizace hlavního města Prahy a také další sociální služby působící na území Prahy. Celý seznam najdete na stránkách Projektu transformace. Projekt si klade za cíl podpořit uživatele v osamostatňování se po dlouholetým, či opakovaným pobytem v pobytové instituci a provést je adaptací v přirozeném prostředí. U indikovaných klientů projekt také cílí na předcházení umisťování klientů do dlouhodobé pobytové péče.

KDO MŮŽE SLUŽBU V RÁMCI PROJEKTU VYUŽÍT

Služba je určena účastníkům projektu. Naše služba Podpora samostatnosti se zaměřuje na práci s lidmi s mentálním postižením, kteří mohou mít přidruženou psychiatrickou diagnózou, ve věku 18 let a výše, kteří nemohou žít způsobem života běžným pro jejich vrstevníky bez mentálního postižení, protože k tomu nemají potřebné dovednosti.

KDE SLUŽBU POSKYTUJEME

​​​​​Pomáhat Vám budeme tam, kde budete potřebovat, například v dopravním prostředku, doma, v obchodě, ale pouze v Praze. Jednání s Vámi bude probíhat také ve společnosti Fosa, na adrese Filipova 2013/3, 148 00 Praha 4 - Chodov.

KDY SLUŽBU POSKYTUJEME

​​​Po celý rok od pondělí do pátku od 9:00 ráno do 17:00 večer. V případě, že to bude nutné, také o víkendu a v jinou denní dobu.

KOLIK PENĚZ SLUŽBA STOJÍ

Za službu nebudete nic platit (je hrazena z Operačního programu Zaměstnanost, Evropského sociálního fondu, EU).

Nahoru