Naše služby

Podporované zaměstnávání

Podporované zaměstnávání

Poskytuje lidem se znevýhodněním na trhu práce takovou podporu, aby mohli pracovat za stejných podmínek jako ostatní lidé a společně s nimi.
Podpora samostatnosti

Podpora samostatnosti

Umožňuje dospělým lidem s mentálním postižením žít způsobem života běžným pro jejich vrstevníky bez postižení, a to poskytováním podpory při získávání nebo prohlubování dovedností k tomu potřebných a při jejich uplatňování v životě.
Osobní asistence

Osobní asistence

Umožňuje lidem se znevýhodněním a seniorům žít způsobem života běžným pro jejich vrstevníky, a to poskytováním dlouhodobé a pravidelné osobní pomoci při provádění běžných činností.
Dobrovolnický program

Dobrovolnický program

Je určen dospělým lidem s mentálním postižením a seniorům bez ohledu na to, jestli využívají nebo nevyužívají sociální služby (dobrovolníci jim pomáhají s krátkými doprovody, či při trávení volného času).
Nahoru