Nacházíte se zde: Úvod Vzdělávací program Odborné konzultace

odborné konzultace a další odborná činnost

1) konzultace ke kvalitě, řízení a efektivitě sociálních služeb a podpora při vytváření vnitřních předpisů pro jejich poskytování,

2) metodické konzultace ke službám typu "podporované zaměstnávání" a k podpoře lidí s mentálním znevýhodněním,

3) supervize pro pracovníky sociálních služeb,

4) audity kvality sociálních služeb.

1) odborné konzultace ke kvalitě, řízení a efektivitě sociálních služeb a podpora při vytváření vnitřních předpisů pro jejich poskytování

KOMU JSOU KONZULTACE URČENY

 • Vedoucím pracovníkům i pracovníkům v přímé práci s uživateli sociálních služeb,
 • jednotlivcům i skupinám.

V RÁMCI KONZULTACE NABÍZÍME PODPORU A POMOC

 • při koncipování sociálních služeb (komu je služba určena, co má být jejím výsledkem, jakým způsobem výsledku dosahovat),
 • při definování procesů při jejich poskytování (jednání se zájemci o službu, uzavírání smlouvy o poskytování služby a ukončování spolupráce, individuální plánování průběhu služby, vedení dokumentace, ochrana práv a zájmů uživatelů služby, podávání a vyřizování stížností, řešení mimořádných situací, výběr a přijímání pracovníků, jejich podpora, kontrola, hodnocení a profesní rozvoj, monitoring, hodnocení a rozvoj služby, zjišťování spokojenosti uživatelů s poskytovanou službou), 
 • při řízení kvality a efektivity sociálních služeb,
 • při vytváření a revizi vnitřních předpisů s pravidly pro poskytování služby.

PROČ SI VYBRAT KONZULTACI VE FOSE

 • vnímáme vaše potřeby a reagujeme na ně,
 • klademe důraz na konkrétnost a praktičnost výstupů z konzultace,
 • zajišťujeme jejich soulad s platnou legislativou,
 • vypracujeme vám návrh vnitřních předpisů „na míru“ vaší sociální službě,
 • vážíme si vaší dosavadní práce, oceňujeme ji a poskytneme vám morální podporu,
 • sdílíme s vámi vlastní více než dvacetiletou zkušenost se založením a rozvojem společnosti poskytující sociální služby, s expertní, konzultantskou, lektorskou, metodickou, projektovou, auditorskou a inspekční činností,
 • ​​​​​​​konzultační podporu jsme poskytli řadě spokojených klientů.
Rozsah:
jednorázová konzultace nebo pravidelná konzultační podpora
Termín: dle domluvy
Cena:
600 Kč za hodinu
Místo konání:
dle domluvy
Kontaktní osoba:
Mgr. Petra Vitáková
telefon:  775 555 054
e-mail:   vitakova@fosaops.org
Nahoru