Paní Hana po spolupráci s Fosou pracuje jako pomocný pedagog

Paní Hana je žena ve věku nad 55 let, která se ocitla v nové životní situaci – kvůli problémům se zády má invalidní důchod.
Ke zhoršení zdravotního stavu došlo ve chvíli, kdy střídala zaměstnání, působila na pozicích, které byly velmi náročné a dopřávala si jen málo odpočinku. Nyní se obrátila na Fosu, protože situace, kdy získala invaliditu a důchod k tomu, pro ni byla naprosto nová. Nevěděla, na jaké pozici by se mohla dobře uplatnit, navíc se chtěla vyhnout tomu, že jí zaměstnání opět negativně ovlivní její zdraví.
Také jí dělalo starosti, jak se zaměstnavatelem mluvit o tom, že má přiznanou invaliditu.
Ve spolupráci s pracovní konzultantkou intenzivně probíraly možnosti pracovního uplatnění, až přišly na to, že Hana vždy chtěla pracovat s dětmi. S podporou Fosy absolvovala rekvalifikační kurz, aby získala požadované vzdělání pro práci s dětmi. Při spolupráci také intenzivně trénovaly pohovor, aby se Hana cítila sebejistější při vysvětlování svého znevýhodnění. Nyní pracuje ve školce jako pomocný pedagog, zaměstnavatel o spolupráci s Fosou ani nemusel být informován. Hana je ve svém novém zaměstnání velmi spokojená.

paní Martina potřebovala pomoc při hledání práce po dlouhé mateřské dovolené

Paní Martina se na Fosu obrátila krátce před svými padesátými narozeninami, aby dostala rady a tipy, jak se uplatnit na trhu práce. Měla dlouhou mateřskou dovolenou a ženou v domácnosti byla doma přes deset let. Dříve pracovala na ekonomických úsecích různých firem, ale od té doby se mnoho změnilo a Martina si byla jistá, že na takovou pozici už by nestačila, navíc byla vřele nakloněna změně. Kromě dlouhé pauzy od zaměstnání ji trápily také deprese, které léčila. Nyní byla zdravotně stabilizovaná, nicméně obě překážky se na Martině projevovaly zejména slabým sebevědomým a nízkou sebedůvěrou a sebejistotou.
Při spolupráci s Fosou potřebovala poradit, jak aktualizovat svůj životopis, ve kterém měla mezery v pracovních příležitostech, nevěděla, jak se píše motivační dopis a potřebovala zvýšit svou sebedůvěru při jednání se zaměstnavateli na pohovorech.
V neposlední řadě také potřebovala poradit s volbou povolání v této nové životní etapě.
V rámci pravidelných konzultací se Martina naučila psát motivační dopis, získala tipy, jak vylepšit svůj životopis, aby byl pro zaměstnavatele zajímavý a po pravidelném trénování pohovorů uspěla při jednání se zaměstnavatelem na reálném pohovoru. Martina tak nakonec nastoupila na pozici osobní asistentky do jedné ze sociálních služeb a nyní pomáhá handicapovaným lidem a seniorům. Schopnosti a dovednosti, které léta využívala, když se starala o rodinu a domácnost, tak využila ve svém novém zaměstnání.

Nahoru