Nacházíte se zde: Úvod Naše služby Vzdělávací program Vzdělávací kurzy

Vzdělávací kurzy

Všechny kurzy nabízíme také ve variantě "na míru"

 • můžete si vybrat termín
 • zvolíte si místo konání (lze využít naše prostory nebo můžeme přijet za Vámi)
 • je na Vás, kolik lidí a kdo se kurzu zúčastní
 • kurz velmi rádi přizpůsobíme Vašim potřebám
 • domluvíme cenu (často vycházejí levněji než otevřené kurzy)
 • všechny kurzy jsou akreditovány MPSV
 • lektoři jsou testováni nebo očkováni
V případě zájmu o kurz "na míru" kontaktujte vedoucí Vzdělávacího programu (vzdelavani@fosaops.org, 730 550 083).
Kurz Datum konání Počet hodin,
číslo akreditace

Sexualita lidí se zdravotním postižením 1
Cílem kurzu je správné pojetí sexuality nejen v rámci sociální služby, ale také její úzké spojení s kvalitou lidského života, vztahy, potřebami, sociálními normami a hranicemi.

    
 25. 10. 2021
      9. 11. 2021

8 hodin (základní)
akreditace MPSV

A2020/0454-SP/PC/PP/VP

Sexualita lidí se zdravotním postižením 2 (návazný)
Cílem kurzu je seznámit se s možnostmi naplňování sexuálních a vztahových potřeb lidí s postižením, pravidly pro bezpečné poskytování osvěty a intervence a opětovné stanovení osobních hranic, nutných pro tuto práci, stejně jako nutných kompetencí v rámci poskytovaných služeb.

     10. 11. 2021
(přijímáme náhradníky)

8 hodin (návazný)
akreditace MPSV

A2020/0456-SP/PC/PP/VP

Podpora samostatnosti 1 - úvod 
Cílem kurzu je seznámit účastníky se základními principy podpory uživatele v oblasti osamostatňování v běžném životě a s nastavením míry této podpory.

      1. polovina roku 2022
(upřesníme)

8 hodin
akreditace MPSV

A2018/0706-SP/PC/VP/PP

Podpora samostatnosti 2
Kurz je zaměřen na efektivitu procesu osamostatňování a nastavení systému nácviku praktických dovedností potřebných pro běžný život uživatelů sociálních služeb. 

   1. polovina roku 2022
(upřesníme)

16 hodin
akreditace MPSV

A2020/0158-SP/PC/PP/VP

Empowerment - základy využití v sociálních službách
Cílem kurzu je seznámit účastníky s empowermentem jako aktivizačním nástrojem pro předávání maximální možné odpovědnosti lidem s postižením nebo jiným klientům sociálních služeb.

rok 2022
(upřesníme)

8 hodin
akreditace MPSV

A2020/0455-SP/PC/PP/VP

Jak podporovat uživatele sociální služby v získávání pracovního místa
Kurz je zaměřen na proces získávání pracovního uplatnění osob znevýhodněných na trhu práce, dotýká se oblasti individuálního plánování, legislativních podmínek zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce i principů komunikace s lidmi s různým typem znevýhodnění.

 1. polovina roku 2022
(upřesníme)

16 hodin
akreditace MPSV

A2020/0896-SP/PC

Vyladěná asistence - cesta k nezbytné podpoře se zapojením klienta
Kurz je zaměřen na rozvoj a posílení praktických dovedností v oblasti poskytování osobní asistence, především pak důležitou dovednost poskytovat asistenci v takové míře, aby byla efektivní a zároveň pokud možno aktivizující.

     7. - 8. 12. 2021

16 hodin
akreditace MPSV

A2018/0685-SP/PC/PP

Vyjednávání se zaměstnavatelem jako nástroj začleňování uživatelů sociálních služeb na trh práce
V kurzu se dozvíte, jak přesvědčit zaměstnavatele, aby zaměstnal člověka se znevýhodněním, získáte znalosti a praktické dovednosti v oblasti komunikace a efektivní spolupráce se zaměstnavateli, seznámíte se s podmínkami zaměstnávání lidí se zdravotním a jiným znevýhodněním v ČR.

   1. polovina roku 2022
(upřesníme)

16 hodin
akreditace MPSV

A2019/0573-SP/PC/VP

Jak získat pracovníky do sociálních služeb - "sociální headhunter"
V kurzu se dozvíte, jak lze získat nové pracovníky do sociálních služeb i v době nedostatku pracovních sil, jak podpořit udržení nových pracovníků a jak lze během celého procesu ušetřit čas a energii.

 1. - 2. 12. 2021

16 hodin
akreditace MPSV

A2019/0572-SP/VP

Komunikace s lidmi s mentálním postižením
Nejste si jisti, jak komunikovat s člověkem s mentálním postižením?
Zajímá Vás nějaká jiná oblast života těchto lidí?
Kurz přizpůsobíme tomu, co Vás zajímá nejvíce.

 na objednávku

4 - 8 hodin
(nebo dle domluvy)

Role a hranice pracovníka v oblasti sociálních služeb jako prevence syndromu vyhoření
Cílem kurzu je seznámit pracovníky s jejich pracovní rolí, profesními a osobními hranicemi a tím, jak předcházet syndromu vyhoření.

 na objednávku

8 hodin
akreditace MPSV

A2020/0457-SP/PC/PP/VP

Jak poskytnout první pomoc uživatelům sociálních služeb se zdravotním postižením (zážitkový kurz)
Cílem kurzu je naučit pracovníky v sociálních službách poskytovat první pomoc při úrazech a nejčastějších onemocněních, se kterými se mohou ve své praxi setkat.

 na objednávku

8 hodin

Nahoru