Vzdělávací kurzy

  • všechny kurzy nabízíme také ve variantě "na míru"
  • lze si domluvit individuální termín místo konání
  • kurzy přizpůsobíme Vašim potřebám nebo potřebám Vaší organizace
  • všechny kurzy jsou akreditovány MPSV

 

Kurzy "na míru" jsou skvělou volbou například právě teď, v době pandemie...

  • lektor přijede k Vám do organizace
  • kurzu se účastní jen Vaši kolegové

V případě zájmu o kurz "na míru" kontaktujte vedoucí Vzdělávacího programu (vzdelavani@fosaops.org, 730 550 083)

Kurz Datum konání Detail kurzu

Sexualita lidí se zdravotním postižením 1
Cílem kurzu je správné pojetí sexuality nejen v rámci sociální služby, ale také její úzké spojení s kvalitou lidského života, vztahy, potřebami, sociálními normami a hranicemi.

25. 2. 2021
4. 5. 2021

8 hodin (základní)
akreditace MPSV

A2020/0454-SP/PC/PP/VP

Sexualita lidí se zdravotním postižením 2 (návazný)
Cílem kurzu je seznámit se s možnostmi naplňování sexuálních a vztahových potřeb lidí s postižením, pravidly pro bezpečné poskytování osvěty a intervence a opětovné stanovení osobních hranic, nutných pro tuto práci, stejně jako nutných kompetencí v rámci poskytovaných služeb.

18. 3. 2021
5. 5. 2021

8 hodin (návazný)
akreditace MPSV

A2020/0456-SP/PC/PP/VP

Podpora samostatnosti 1 - úvod 
Cílem kurzu je seznámit účastníky se základními principy podpory uživatele v oblasti osamostatňování v běžném životě a s nastavením míry této podpory.

6. 4. 2021

8 hodin
akreditace MPSV

A2018/0706-SP/PC/VP/PP

Podpora samostatnosti 2
Kurz je zaměřen na efektivitu procesu osamostatňování a nastavení systému nácviku praktických dovedností potřebných pro běžný život uživatelů sociálních služeb. 

upřesníme

16 hodin
akreditace MPSV

A2020/0158-SP/PC/PP/VP

Empowerment - základy využití v sociálních službách
Cílem kurzu je seznámit účastníky s empowermentem jako aktivizačním nástrojem pro předávání maximální možné odpovědnosti lidem s postižením nebo jiným klientům sociálních služeb.

6. 5. 2021

8 hodin
akreditace MPSV

A2020/0455-SP/PC/PP/VP

Jak podporovat uživatele sociální služby v získávání pracovního místa
Kurz je zaměřen na proces získávání pracovního uplatnění osob znevýhodněných na trhu práce, dotýká se oblasti individuálního plánování, legislativních podmínek zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce i principů komunikace s lidmi s různým typem znevýhodnění.

8. - 9. 6. 2021

16 hodin
akreditace MPSV

A2020/0896-SP/PC

Vyladěná asistence - cesta k nezbytné podpoře se zapojením klienta
Kurz je zaměřen na rozvoj a posílení praktických dovedností v oblasti poskytování osobní asistence, především pak důležitou dovednost poskytovat asistenci v takové míře, aby byla efektivní a zároveň pokud možno aktivizující.

3. - 4. 6. 2021

16 hodin
akreditace MPSV

A2018/0685-SP/PC/PP

Vyjednávání se zaměstnavatelem jako nástroj začleňování uživatelů sociálních služeb na trh práce
V kurzu se dozvíte, jak přesvědčit zaměstnavatele, aby zaměstnal člověka se znevýhodněním, získáte znalosti a praktické dovednosti v oblasti komunikace a efektivní spolupráce se zaměstnavateli, seznámíte se s podmínkami zaměstnávání lidí se zdravotním a jiným znevýhodněním v ČR.

upřesníme

16 hodin
akreditace MPSV

A2019/0573-SP/PC/VP

Jak získat pracovníky do sociálních služeb - "sociální headhunter"
V kurzu se dozvíte, jak lze získat nové pracovníky do sociálních služeb i v době nedostatku pracovních sil, jak podpořit udržení nových pracovníků a jak lze během celého procesu ušetřit čas a energii.

14. - 15. 4. 2021

16 hodin
akreditace MPSV

A2019/0572-SP/VP

Komunikace s lidmi s mentálním postižením na objednávku

8 hodin

Role a hranice pracovníka v oblasti sociálních služeb jako prevence syndromu vyhoření
Cílem kurzu je seznámit pracovníky s jejich pracovní rolí, profesními a osobními hranicemi a tím, jak předcházet syndromu vyhoření.

na objednávku

8 hodin
akreditace MPSV

A2020/0457-SP/PC/PP/VP

Nahoru