Nacházíte se zde: Úvod Vzdělávací program Vzdělávací kurzy

Vzdělávací kurzy

Všechny kurzy nabízíme také ve variantě "na míru"

  • můžete si vybrat termín
  • zvolíte si místo konání (lze využít naše prostory nebo můžeme přijet za Vámi)
  • je na Vás, kolik lidí a kdo se kurzu zúčastní
  • kurz velmi rádi přizpůsobíme Vašim potřebám
  • domluvíme cenu (často vycházejí levněji než otevřené kurzy)
  • všechny kurzy jsou akreditovány MPSV
  • lektoři jsou testováni nebo očkováni
V případě zájmu o kurz "na míru" kontaktujte vedoucí Vzdělávacího programu (vzdelavani@fosaops.org, 730 550 083).
 
 
Kurz Datum konání Počet hodin,
číslo akreditace

Vyjednávání se zaměstnavatelem jako nástroj začleňování uživatelů sociálních služeb na trh práce
V kurzu se dozvíte, jak přesvědčit zaměstnavatele, aby zaměstnal člověka se znevýhodněním, získáte znalosti a praktické dovednosti v oblasti komunikace a efektivní spolupráce se zaměstnavateli, seznámíte se s podmínkami zaměstnávání lidí se zdravotním a jiným znevýhodněním v ČR.

 29. - 30. 11. 2022

16 hodin
akreditace MPSV

A2019/0573-SP/PC/VP

Jak podporovat uživatele sociální služby v získávání pracovního místa
Kurz je zaměřen na proces získávání pracovního uplatnění osob znevýhodněných na trhu práce, dotýká se oblasti individuálního plánování, legislativních podmínek zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce i principů komunikace s lidmi s různým typem znevýhodnění.

2023
(na objednávku)

16 hodin
akreditace MPSV

A2020/0896-SP/PC

Vyladěná asistence - cesta k nezbytné podpoře se zapojením klienta
Kurz je zaměřen na rozvoj a posílení praktických dovedností v oblasti poskytování osobní asistence, především pak důležitou dovednost poskytovat asistenci v takové míře, aby byla efektivní a zároveň pokud možno aktivizující.

2023 
(upřesníme)

16 hodin
akreditace MPSV

A2018/0685-SP/PC/PP

Podpora samostatnosti 1 
Cílem kurzu je seznámit účastníky se základními principy podpory uživatele v oblasti osamostatňování v běžném životě a s nastavením míry této podpory.

8. 11. 2022

8 hodin
akreditace MPSV

A2018/0706-SP/PC/VP/PP

Podpora samostatnosti 2
Kurz je zaměřen na efektivitu procesu osamostatňování a nastavení systému nácviku praktických dovedností potřebných pro běžný život uživatelů sociálních služeb. 

 2023
(upřesníme)

16 hodin
akreditace MPSV

A2020/0158-SP/PC/PP/VP

Empowerment - aktivizace klientů v sociálních službách
Kurz seznamuje účastníky s možnostmi aktivizace a rozvoje klientů prostřednictvím předání odpovědnosti a vedením k samostatnosti v největší možné míře.

28. 3. 2023

8 hodin
akreditace MPSV

A2020/0455-SP/PC/PP/VP

Sexualita lidí se zdravotním postižením 1
Cílem kurzu je správné pojetí sexuality nejen v rámci sociální služby, ale také její úzké spojení s kvalitou lidského života, vztahy, potřebami, sociálními normami a hranicemi.

15. 9. 2022 
25. 10. 2022

8 hodin (základní)
akreditace MPSV

A2020/0454-SP/PC/PP/VP

Sexualita lidí se zdravotním postižením 2 (návazný)
Cílem kurzu je seznámit se s možnostmi naplňování sexuálních a vztahových potřeb lidí s postižením, pravidly pro bezpečné poskytování osvěty a intervence a opětovné stanovení osobních hranic, nutných pro tuto práci, stejně jako nutných kompetencí v rámci poskytovaných služeb.

26. 10. 2022 
(již obsazen) 

 22. 11 .2022
(volná místa)

       15. 12. 2022
(již obsazen)

8 hodin (návazný)
akreditace MPSV

A2020/0456-SP/PC/PP/VP

Role a hranice pracovníka v oblasti sociálních služeb jako prevence syndromu vyhoření
Cílem kurzu je seznámit pracovníky s jejich pracovní rolí, profesními a osobními hranicemi a tím, jak předcházet syndromu vyhoření.

na objednávku

8 hodin
akreditace MPSV

A2020/0457-SP/PC/PP/VP

Jak získat pracovníky do sociálních služeb - "sociální headhunter"
V kurzu se dozvíte, jak lze získat nové pracovníky do sociálních služeb i v době nedostatku pracovních sil, jak podpořit udržení nových pracovníků a jak lze během celého procesu ušetřit čas a energii.

 2023
(na objednávku)

16 hodin
akreditace MPSV

A2019/0572-SP/VP

Komunikace s lidmi s mentálním postižením
Nejste si jisti, jak komunikovat s člověkem s mentálním postižením?
Zajímá Vás nějaká jiná oblast života těchto lidí?
Kurz přizpůsobíme tomu, co Vás zajímá nejvíce.

 na objednávku

4 - 8 hodin
(nebo dle domluvy)

Jak poskytnout první pomoc uživatelům sociálních služeb se zdravotním postižením (zážitkový kurz)
Cílem kurzu je naučit pracovníky v sociálních službách poskytovat první pomoc při úrazech a nejčastějších onemocněních, se kterými se mohou ve své praxi setkat.

 na objednávku

8 hodin

Nahoru