Nacházíte se zde: Úvod O nás Články SOCIÁLNÍ SLUŽBY NEJSOU DOSTUPNÉ A CHYBÍ PRACOVNÍCI

SOCIÁLNÍ SLUŽBY NEJSOU DOSTUPNÉ A CHYBÍ PRACOVNÍCI

Co se musí ještě stát, aby se systém péče o zranitelné občany změnil?
SOCIÁLNÍ SLUŽBY NEJSOU DOSTUPNÉ A CHYBÍ PRACOVNÍCI

V nedávné době vyšel v časopisu Respekt nechvalný článek s názvem „Kdo zabil Dorotu Š.“ o fatálním selhání pracovníka v sociálních službách, který byl přímo zodpovědný za usmrcení klientky. V tomto článku od Petra Třešňáka, se veřejnost dozvídá o nelidském zacházení s osobami se zdravotním znevýhodněním, konkrétně o ústavu, ve kterém žila Dorota Š. Příčinou je zejména nedostupnost sociálních služeb, nedostatek odborných pracovníků, špatně nastavené financování a v neposlední řadě samotná existence velkokapacitních zařízení (ústavů).

 

Je stále nutné hájit práva těch nejzranitelnějších osob v naší společnosti, kterými jsou právě lidé se znevýhodněním a senioři závislí na sociální službě.

 

Jako pracovníci z pražské organizace Fosa, kteří přes 10 let usilují o důstojný a soběstačný život lidí se znevýhodněním, jsme museli vystoupit a reagovat na tyto zprávy, které přicházejí z velkokapacitního zařízení. Naším zájmem je, abychom informovali veřejnost o aktuální problematice sociálních služeb, která se dotýká jejich nejbližších osob nebo přímo jich samých. Podepsali jsme proto memorandum za ochranu práv lidí se znevýhodněním, jelikož víme, že současná situace je stále tristní a je potřeba neustále hájit ty nejzranitelnější osoby v naší společnosti. Jsme členy „Jednoty pro deinstitucionalizaci“ a naším hlavním cílem je, abychom i nadále podporovali zejména komunitní formu péče (tj. péči v domácím prostředí), nikoliv tu ústavní.

 

Aktuální problematika v sociálních službách je jejich nedostupnost, nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců, špatně nastavené financování a zejména také existence samotných ústavů.

 

Nedostupnost sociálních služeb vyplývá také z transformačního procesu, ve kterém dochází k přechodu z ústavní (institucionální) péče k různým formám komunitní péče (osobní asistence), které mají zajistit důstojný život s potřebnou mírou podpory. V tomto procesu změny však mělo předcházet propracovanější plánování podpory poskytovatelům domácí péče, které by zohledňovalo reformu financování, snížení byrokratické zátěže, nároky na zaměstnance (požadavky na vysokou flexibilitu a odbornost oproti malému platovému ohodnocení) a mnoho dalších aspektů. Celkově by tak došlo k lepší připravenosti na enormní nárůst poptávky o komunitní sociální služby. Skrze tyto prostředky bychom pak byli lépe připraveni poskytnout péči těm, kteří se bez naši činnosti neobejdou.

 

Abychom naplnili enormní nárůst poptávky o naše služby a udrželi i nadále jejich kvalitu, potřebujeme mít zajištěné spolehlivé finanční zdroje a dostatek kvalifikovaných pracovníků.

 

Pro to, abychom zvládli naplnit poptávku o naše služby, potřebujeme dostatek spolehlivých zaměstnanců a dle zákona o sociálních službách, také dostatečně odborně vzdělaných. Mimo tohoto předpokladu, také vyžadujeme vysokou míru spolehlivosti, odpovědnosti a empatie. Naše služby chceme totiž poskytovat nejen v kvantitativní míře, jak si společnost žádá, ale také v dostatečné kvalitě. Jedná se totiž především o lidský vztah, který je součástí naší profese. A tato profese je psychicky náročná. Syndrom vyhoření je u pracovníků velice častý, a proto mimo jiné dochází k velké fluktuaci zaměstnanců. Abychom zabránili přetížení našich zaměstnanců, musíme jim poskytovat dostatečné příznivé pracovní podmínky. Také jim musíme nabídnout takové platové ohodnocení, které bude minimálně konkurenceschopné s průměrnými platy v jiných profesích. Chceme předcházet zneužívání osob s mentálním postižením nebo seniorům, kteří mohou být ohroženi selháním lidského faktoru, ale především celého nedostatečného systému sociálních služeb.

 

Výstupem tedy je, že je potřeba abychom výrazně usilovali o provedení zásadních změn v nastavení současné sociální politiky a její dosavadní financování a dosáhli tak zajištění důstojného života lidí se znevýhodněním, ale i zaměstnanců v této náročné profesi.

 

Naše organizace Fosa bude tedy vyvíjet adekvátní tlak v rámci komunitního plánování na rozvoj sociálních služeb ve spolupráci s obcemi a kraji, dalšími zástupci poskytovatelů a přímo zástupci osob, na kterých se dopady špatně nastaveného systému přímo odráží. Skrze naše fundraisingové aktivity budeme i nadále usilovat o získání financí pro rozvoj osobní asistence tak, abychom podpořili rozšiřování a větší stabilitu našich služeb.

 

I za vaše podněty a podporu budeme velice vděčni.

Článek připravila: Veronika Floreová, DiS.

Zpět na přehled

Nahoru