Nacházíte se zde: Úvod O nás Články Dobrovolnický program je z personálních důvodů dočasně pozastavený

Dobrovolnický program je z personálních důvodů dočasně pozastavený

V důsledku personálních změn jsme nuceni prozatím pozastavit náš Dobrovolnický program na dobu neurčitou. Pakliže byste však měli zájem pracovat dobrovolně jako koordinátor našich dobrovolníků, kteří pomáhají tam, kde je potřeba, budeme rádi, když se nám ozvete na fosaops@fosaops.org nebo na tel.: 775 350 115. Děkujeme za pochopení.
Dobrovolnický program je z personálních důvodů dočasně pozastavený

Proč potřebujeme koordinátora dobrovolníků?

 

Pro vysvětlení této potřeby je nutné zasadit dobrovolnickou činnost do historického kontextu.

 

Sociální práce je spojena s myšlenkou charitativní činnosti, ale musí být chápána v širším měřítku. Pojem charity sahá do starověku a poskytování pomoci chudým má kořeny ve všech hlavních světových náboženstvích. 

 

Jak v českých zemích, tak i na území jiných států byly v 18. a 19. století formy i obsahy sociální práce velmi rozmanité. Tato různorodost plynula z toho, že sociální práci poskytovaly rozmanité subjekty a uplatňovaly rozmanité přístupy. Sociální pomoc byla do 19. století poskytována převážně rodinou, sousedy a obcí, prostřednictvím chudinských zákonů, v pracovních domech a za pomoci církevní charity.

 

Základní formou sociální práce bylo v tomto období vytvoření osobního kontaktu mezi sociálním pracovníkem (často dobrovolníkem) a postiženým člověkem. Na základě osobního vztahu se pak poskytovaly rady, materiální pomoc atd. Smysl osobního kontaktu byl vnímán především v možnosti předávání mravního přikladu. Jedná se o lidskost a o nejpřirozenější formu pomoci v našem společenství.

 

Ve Fose je pro nás velkou motivací tuto přirozenou formu pomoci dále udžovat a rozvíjet, protože ji považujeme za jeden z pilířů zdravé společnosti.

 

Proč dělat koordinátora dobrovolníků?

 • Získáte mnoho zkušeností s prací v sociálních službách
 • Můžete rozvíjet svoji empatii, aktivní naslouchání a přispět prakticky k pomoci v nejpotřebnějších oblastech života lidí
 • Získáte profesionální podporu od zkušených sociálnních pracovníků
 • Přispějete k rozvíjení přirozené formy pomoci v jedné ze stabilních organizací v Praze
 • Propojíte nabídku s poptávkou tj. dobrovolníka s klientem
 • Budete v kolektivu lidí, kteří mají entuziasmus pro svoji práci 

Hlavní náplní našeho koordinátora dobrovolníků je tato činnost:

 • Výběr vhodných zájemců pro dobrovolnickou činnost, získávání dobrovolníků a propojování je s lidmi, kteří potřebují jejich pomoc
 • Poskytování podpory dobrovolníkům
 • Vedení osobních složek čekatelů na dobrovolníka
 • Vysílání dobrovolníků k dospělým lidem s mentálním postižením mimo sociální služby 
 • Spolupráce s organizacemi a institucemi, které se věnují dobrovolnictví
 • Sledování změn v legislativě souvisejících s dobrovolnickou činností a jejich uvádění do praxe

Více v našem spotu o dobrovolnictví:

https://www.facebook.com/watch/?v=313326216494458

Zpět na přehled

Nahoru