Z aktualit

NEJBLŽŠÍ TERMÍN KURZU: Jak podporovat klienta sociální služby v získávání pracovního místa 28. - 29. 5. 2019

Všem sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách, kteří podporují klienty v získání pracovního uplatnění, a potřebují si prohloubit znalosti z oblasti individuálního plánování podpory klienta, zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce, či komunikace s lidmi s různým typem znevýhodnění.

Máme volnou kapacitu ve službě Podporované zaměstnávání

Zájemci o sociální službu se mohou přihlásit k čerpání služby na tel. 775 350 116 či mailem: kroupova@fosaops.org

!!! NOVÝ KURZ !!! Podpora samostatnosti – nácvik dovedností potřebných pro běžný život uživatelů sociálních služeb

Jak podporovat uživatele sociálních služeb v oblasti osamostatňování v běžném životě, v lepší orientaci ve společnosti a v tom, jak lépe porozumět svým přáním a potřebám a umět je vyjádřit? Kurz vznikl na základě dlouhodobých zkušeností získaných individuální i skupinovou prací s uživateli při nácviku praktických a sociálních dovedností.

Přidejte se k těm, kteří nás podporují

MVČRKODYS spol. s. r. o.         

Vyladěná asistence – cesta k nezbytné podpoře se zapojením klienta

Nejbližší termín konání:                      26. - 27. září 2019

Cena účasti v otevřeném kurzu:       3 200 Kč

Místo konání:                                       Fosa, o. p. s., Filipova 2013/3, Praha 4 - Chodov

Rozsah:                                                16 hodin

Komu je určen:                                    zkušeným i začínajícím pracovníkům, neformálním  
                                                              pečovatelům a dobrovolníkům

Maximální počet účastníků:               12

Typ:                                                        základní

Značka akreditace MPSV ČR:             A2018/0685 - SP/PC

Co se v kurzu naučíte nebo získáte:       

Proč si vybrat právě tento kurz:   

Kurz je zaměřen na rozvoj a posílení praktických dovedností v oblasti poskytování osobní asistence. Název kurzu poukazuje na důležitou dovednost poskytovat asistenci v takové míře, aby byla efektivní a zároveň pokud možno aktivizující. V průběhu kurzu se zabýváme právě vyladěním nezbytné míry podpory. Součástí tohoto vyladění je i vztah mezi klientem sociální služby a profesionálním asistentem. Výhodou kurzu je praktické a sebezkušenostní zaměření, s dostatkem prostoru pro diskuzi a sdílení zkušeností jednotlivých účastníků. Účastníci si vyzkouší roli člověka s omezením a přijímáním pomoci od asistenta.

Lektoruje: Bc. Dita Vojířová

Kontakt:  vzdelavani@fosaops.org

Závazná přihláška na kurz