Z aktualit

NEJBLŽŠÍ TERMÍN KURZU: Jak podporovat klienta sociální služby v získávání pracovního místa 28. - 29. 5. 2019

Všem sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách, kteří podporují klienty v získání pracovního uplatnění, a potřebují si prohloubit znalosti z oblasti individuálního plánování podpory klienta, zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce, či komunikace s lidmi s různým typem znevýhodnění.

Máme volnou kapacitu ve službě Podporované zaměstnávání

Zájemci o sociální službu se mohou přihlásit k čerpání služby na tel. 775 350 116 či mailem: kroupova@fosaops.org

!!! NOVÝ KURZ !!! Podpora samostatnosti – nácvik dovedností potřebných pro běžný život uživatelů sociálních služeb

Jak podporovat uživatele sociálních služeb v oblasti osamostatňování v běžném životě, v lepší orientaci ve společnosti a v tom, jak lépe porozumět svým přáním a potřebám a umět je vyjádřit? Kurz vznikl na základě dlouhodobých zkušeností získaných individuální i skupinovou prací s uživateli při nácviku praktických a sociálních dovedností.

Přidejte se k těm, kteří nás podporují

MVČRKODYS spol. s. r. o.         

Sociální headhunter aneb jak získat pracovníky do sociálních služeb

Nejbližší termín konání:                    14. - 15. března 2019

Cena účasti v otevřeném kurzu:      1 500 Kč (běžná cena s akreditací 3 200 Kč)

Místo konání:                                      Fosa, o. p. s., Filipova 2013/3, Praha 4 - Chodov

Rozsah:                                                16 hodin

Komu je určen:                                   pracovníkům zodpovědným za získávání  
                                                              nových zaměstnanců sociálních služeb nebo
                                                              za personální zajištění služby          

Maximální počet účastníků:              12

Akreditace MPSV ČR:                          předpokládaná akreditace kurzu červen 2019                      

Co se naučíte:


Proč si vybrat právě tento kurz:


Lektoruje:
Helena Hladíková
Petra Vitáková
Lucie Bursáková
Klára Czernek Fialová

Kontakt: vzdelavani@fosaops.org

Závazná přihláška na kurz