Z aktualit

NEJBLŽŠÍ TERMÍN KURZU: Jak podporovat klienta sociální služby v získávání pracovního místa 28. - 29. 5. 2019

Všem sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách, kteří podporují klienty v získání pracovního uplatnění, a potřebují si prohloubit znalosti z oblasti individuálního plánování podpory klienta, zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce, či komunikace s lidmi s různým typem znevýhodnění.

Máme volnou kapacitu ve službě Podporované zaměstnávání

Zájemci o sociální službu se mohou přihlásit k čerpání služby na tel. 775 350 116 či mailem: kroupova@fosaops.org

!!! NOVÝ KURZ !!! Podpora samostatnosti – nácvik dovedností potřebných pro běžný život uživatelů sociálních služeb

Jak podporovat uživatele sociálních služeb v oblasti osamostatňování v běžném životě, v lepší orientaci ve společnosti a v tom, jak lépe porozumět svým přáním a potřebám a umět je vyjádřit? Kurz vznikl na základě dlouhodobých zkušeností získaných individuální i skupinovou prací s uživateli při nácviku praktických a sociálních dovedností.

Přidejte se k těm, kteří nás podporují

MVČRKODYS spol. s. r. o.         

Role a hranice pracovníka v oblasti sociálních služeb jako prevence syndromu vyhoření

Nejbližší termín konání:                    jaro 2020

Cena účasti v otevřeném kurzu:      1 600 Kč

Místo konání:                                      Fosa, o. p. s., Filipova 2013/3, Praha 4 - Chodov

Rozsah:                                                8 hodin

Komu je určen:                                  všem pracovníkům poskytujícím sociální služby lidem všech

                                                             věkových kategorií. Především pak těm pracovníkům, kteří

                                                             mohou práci metodicky ovlivnit, případně jsou odpovědní za

                                                             zlepšování kvality služeb a inovaci. Kurz je dále určen všem,

                                                             kdo mají zájem měnit přístup a postoj k lidem s postižením,

                                                             ať už v oblasti sociálních služeb nebo obecně.

Maximální počet účastníků:               12

Typ:                                                        základní

Značka akreditace MPSV ČR:             2016/0975-PC/SP/VP/PP

Co se v kurzu naučíte:        

Proč si vybrat právě tento kurz:

Lektoruje: Petr Eisner, DiS.

Kontakt: vzdelavani@fosaops.org

Závazná přihláška na kurz