Z aktualit

NEJBLŽŠÍ TERMÍN KURZU: Jak podporovat klienta sociální služby v získávání pracovního místa 28. - 29. 5. 2019

Všem sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách, kteří podporují klienty v získání pracovního uplatnění, a potřebují si prohloubit znalosti z oblasti individuálního plánování podpory klienta, zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce, či komunikace s lidmi s různým typem znevýhodnění.

Máme volnou kapacitu ve službě Podporované zaměstnávání

Zájemci o sociální službu se mohou přihlásit k čerpání služby na tel. 775 350 116 či mailem: kroupova@fosaops.org

!!! NOVÝ KURZ !!! Podpora samostatnosti – nácvik dovedností potřebných pro běžný život uživatelů sociálních služeb

Jak podporovat uživatele sociálních služeb v oblasti osamostatňování v běžném životě, v lepší orientaci ve společnosti a v tom, jak lépe porozumět svým přáním a potřebám a umět je vyjádřit? Kurz vznikl na základě dlouhodobých zkušeností získaných individuální i skupinovou prací s uživateli při nácviku praktických a sociálních dovedností.

Přidejte se k těm, kteří nás podporují

MVČRKODYS spol. s. r. o.         

Pravidla účasti na kurzu

K účasti na kurzu se, prosíme, přihlaste prostřednictvím přihlašovacího formuláře (přihlášky). Odesláním přihlášky zároveň vyjadřujete souhlas s těmito pravidly účasti na kurzu.

Přijetí přihlášky Vám potvrdíme prostřednictvím e-mailu, následně Vám zašleme fakturu. Účastnický poplatek, prosíme, uhraďte do data splatnosti uvedeného na faktuře.

Odhlášení z kurzu lze provést prostřednictvím e-mailu. Za odhlášenou osobu je možno zaslat náhradníka. Účastnické poplatky vracíme v případě odhlášení nejpozději do čtrnácti dnů před zahájením kurzu, a to v plné výši.

Případné zrušení kurzu Vám sdělíme nejpozději týden před plánovaným zahájením. Účastnický poplatek Vám vrátíme převodem na účet, z nějž byla platba odeslána.

Pro získání certifikátu je nutné dodržet 100% účast na kurzu. V případě, že se části kurzu nezúčastníte, bude Vám vydáno potvrzení o účasti na školící akci v příslušném rozsahu.

Informace o ceně, rozsahu či zaměření kurzu naleznete po rozkliknutí Vámi vybraného kurzu.