Z aktualit

NEJBLŽŠÍ TERMÍN KURZU: Jak podporovat klienta sociální služby v získávání pracovního místa 28. - 29. 5. 2019

Všem sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách, kteří podporují klienty v získání pracovního uplatnění, a potřebují si prohloubit znalosti z oblasti individuálního plánování podpory klienta, zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce, či komunikace s lidmi s různým typem znevýhodnění.

Máme volnou kapacitu ve službě Podporované zaměstnávání

Zájemci o sociální službu se mohou přihlásit k čerpání služby na tel. 775 350 116 či mailem: kroupova@fosaops.org

!!! NOVÝ KURZ !!! Podpora samostatnosti – nácvik dovedností potřebných pro běžný život uživatelů sociálních služeb

Jak podporovat uživatele sociálních služeb v oblasti osamostatňování v běžném životě, v lepší orientaci ve společnosti a v tom, jak lépe porozumět svým přáním a potřebám a umět je vyjádřit? Kurz vznikl na základě dlouhodobých zkušeností získaných individuální i skupinovou prací s uživateli při nácviku praktických a sociálních dovedností.

Přidejte se k těm, kteří nás podporují

MVČRKODYS spol. s. r. o.         

Podpora samostatnosti – nácvik dovedností potřebných pro běžný život uživatelů sociálních služeb

Nejbližší termín konání:                    13. června 2019

Cena účasti v otevřeném kurzu:      1 700 Kč

Místo konání:                                      Fosa, o. p. s., Filipova 2013/3, Praha 4 - Chodov

Rozsah:                                                8 hodin

Komu je určen:                                   všem sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních

                                                              službách, kteří chtějí podpořit své uživatele (především

                                                              osoby s mentálním postižením) v oblasti samostatnosti

                                                              a předat jim maximální možnou odpovědnost.

Maximální počet účastníků:               16

Typ:                                                        základní

Značka akreditace MPSV ČR:             A2018/0706-SP/PC/VP


Co se naučíte nebo dozvíte:

  • jak podporovat uživatele sociálních služeb v oblasti osamostatňování v běžném životě, v lepší orientaci ve společnosti a v tom, jak lépe porozumět svým přáním a potřebám a umět je vyjádřit,

  • jaké jsou vaše postoje při stanovování hranic v osamostatňování,

  • jaké jsou pomůcky, zdroje a metody využitelné pro přesnou identifikaci potřeb uživatelů služby a jejich nácvik,

  • jaké metody práce jsou vhodné pro individuální a skupinový nácvik praktických dovedností,

  • jak si efektivně předávát informace mezi pracovníky zapojenými do nácviku dovedností pro úspěšné dosahování a udržitelnost změnových cílů,

  • jak vést konkrétní nácvik dovedností.


Proč si vybrat právě tento kurz:
  • kurz vznikl na základě dlouhodobých zkušeností získaných individuální i skupinovou prací s uživateli při nácviku praktických a sociálních dovedností a spoluprací se zaměstnanci návazných služeb,
  • lektoři uplatňují práci v modelových situacích, poskytují prostor pro diskuzi a sdílení zkušeností jednotlivých účastníků,
  • účastníci získají praktické návody, vyzkouší si konrétní postupy nácviků a získají zpětnou vazbu ke svému vedení praktického nácviku,
  • účastníci získají zkušenosti, které nemají možnost získat v rámci jiného vzdělávání.

Lektoruje: Leona Kolářová, Markéta Bodoríková

Kontakt: vzdelavani@fosaops.org

Závazná přihláška na kurz