Z aktualit

NEJBLŽŠÍ TERMÍN KURZU Jak podporovat klienta sociální služby v získávání pracovního místa 9. - 10. října 2018

Jak rozvíjet klientovy dovednosti potřebné pro získání a udržení pracovního místa. Jak individuálně plánovat průběh hledání práce a podporovat klienta při hledání práce. Jak vyhledávat pracovní příležitosti - jaké jsou osvědčené metody a postupy.

!!! NOVÝ KURZ !!! Podpora samostatnosti – zvyšování dovedností uživatelů sociálních služeb potřebných pro běžný život

Jak podporovat uživatele sociálních služeb v oblasti osamostatňování v běžném životě, v lepší orientaci ve společnosti a v tom, jak lépe porozumět svým přáním a potřebám a umět je vyjádřit? Kurz vznikl na základě dlouhodobých zkušeností získaných individuální i skupinovou prací s uživateli při nácviku praktických a sociálních dovedností.

Přidejte se k těm, kteří nás podporují

MVČRKODYS spol. s. r. o.

Podpora samostatnosti – zvyšování dovedností uživatelů sociálních služeb potřebných pro běžný život

Nejbližší termín konání:                     28. listopadu 2018

Cena účasti v otevřeném kurzu:      1 500 Kč

Místo konání:                                      Fosa, o. p. s., Filipova 2013/3, Praha 4 - Chodov

Rozsah:                                                8 hodin

Komu je určen:                                   všem sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních

                                                              službách, kteří chtějí podpořit své uživatele (především

                                                              osoby s mentálním postižením) v oblasti samostatnosti

                                                              a předat jim maximální možnou odpovědnost.

Maximální počet účastníků:               16

Typ:                                                        základní

Značka akreditace MPSV ČR:             žádost je v akreditačním řízení, předpokládaná doba

                                                               schválení akreditace - srpen 2018


Co se naučíte nebo dozvíte:

  • jak podporovat uživatele sociálních služeb v oblasti osamostatňování v běžném životě, v lepší orientaci ve společnosti a v tom, jak lépe porozumět svým přáním a potřebám a umět je vyjádřit,

  • jaké jsou vaše postoje při stanovování hranic v osamostatňování,

  • jaké jsou pomůcky, zdroje a metody využitelné pro přesnou identifikaci potřeb uživatelů služby a jejich nácvik,

  • jaké metody práce jsou vhodné pro individuální a skupinový nácvik praktických dovedností,

  • jak si efektivně předávát informace mezi pracovníky zapojenými do nácviku dovedností pro úspěšné dosahování a udržitelnost změnových cílů,

  • jak vést konkrétní nácvik dovedností.


Proč si vybrat právě tento kurz:
  • kurz vznikl na základě dlouhodobých zkušeností získaných individuální i skupinovou prací s uživateli při nácviku praktických a sociálních dovedností a spoluprací se zaměstnanci návazných služeb,
  • lektoři uplatňují práci v modelových situacích, poskytují prostor pro diskuzi a sdílení zkušeností jednotlivých účastníků,
  • účastníci získají praktické návody, vyzkouší si konrétní postupy nácviků a získají zpětnou vazbu ke svému vedení praktického nácviku,
  • účastníci získají zkušenosti, které nemají možnost získat v rámci jiného vzdělávání.

Lektoruje: Leona Kolářová, Markéta Bodoríková

Kontakt: vzdelavani@fosaops.org

Závazná přihláška na kurz