Z aktualit

NEJBLŽŠÍ TERMÍN KURZU: Jak podporovat klienta sociální služby v získávání pracovního místa 28. - 29. 5. 2019

Všem sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách, kteří podporují klienty v získání pracovního uplatnění, a potřebují si prohloubit znalosti z oblasti individuálního plánování podpory klienta, zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce, či komunikace s lidmi s různým typem znevýhodnění.

Máme volnou kapacitu ve službě Podporované zaměstnávání

Zájemci o sociální službu se mohou přihlásit k čerpání služby na tel. 775 350 116 či mailem: kroupova@fosaops.org

!!! NOVÝ KURZ !!! Podpora samostatnosti – nácvik dovedností potřebných pro běžný život uživatelů sociálních služeb

Jak podporovat uživatele sociálních služeb v oblasti osamostatňování v běžném životě, v lepší orientaci ve společnosti a v tom, jak lépe porozumět svým přáním a potřebám a umět je vyjádřit? Kurz vznikl na základě dlouhodobých zkušeností získaných individuální i skupinovou prací s uživateli při nácviku praktických a sociálních dovedností.

Přidejte se k těm, kteří nás podporují

MVČRKODYS spol. s. r. o.         

Vyjednávání se zaměstnavatelem jako nástroj začleňování uživatelů sociálních služeb na trh práce

Nejbližší termín konání:                    6. - 7. listopad 2019

Cena účasti v otevřeném kurzu:     3 200 Kč

Místo konání:                                      Fosa, o. p. s., Filipova 2013/3, Praha 4 - Chodov

Rozsah:                                                16 hodin

Komu je určen:                                   pracovním konzultantům v podporovaném zaměstnávání

                                                              a ostatním pracovníkům, kteří potřebují získat znalosti

                                                              s praktické dovednosti v oblasti komunikace a efektivní

                                                              práce se zaměstnavateli, zejména začínajícím pracovníkům,

                                                              kteří dosud podobné školení neabsolvovali, nebo v této

                                                              oblasti nemají dostatek praktických zkušeností

Maximální počet účastníků:               14

Typ:                                                        základní

Akreditace MPSV ČR:                          2015/0817-PC/SP/VP

Co se naučíte nebo dozvíte:


Proč si vybrat právě tento kurz:

Lektoruje:  Mgr. Lucie Bílková, Mgr. Klára Helusová

Kontakt: vzdelavani@fosaops.org

Závazná přihláška na kurz