Z aktualit

NEJBLŽŠÍ TERMÍN KURZU: Sexualita a vztahy lidí s postižením 1, 7. března 2019

chápat podstatu sexuality, podporovat aktivně pohlavní role Vašich klientů, stanovit si vnitřní hranice pro práci se sexualitou, reagovat srozumitelně a adekvátně na konkrétní situace a mnoho dalšího

!!! NOVÝ KURZ !!! Podpora samostatnosti – nácvik dovedností potřebných pro běžný život uživatelů sociálních služeb

Jak podporovat uživatele sociálních služeb v oblasti osamostatňování v běžném životě, v lepší orientaci ve společnosti a v tom, jak lépe porozumět svým přáním a potřebám a umět je vyjádřit? Kurz vznikl na základě dlouhodobých zkušeností získaných individuální i skupinovou prací s uživateli při nácviku praktických a sociálních dovedností.

Přidejte se k těm, kteří nás podporují

MVČRKODYS spol. s. r. o.         

Vyjednávání se zaměstnavatelem jako nástroj začleňování uživatelů sociálních služeb na trh práce

Nejbližší termín konání:                    jaro 2019

Cena účasti v otevřeném kurzu:     3 200 Kč

Místo konání:                                      Fosa, o. p. s., Filipova 2013/3, Praha 4 - Chodov

Rozsah:                                                16 hodin

Komu je určen:                                   pracovním konzultantům v podporovaném zaměstnávání

                                                              a ostatním pracovníkům, kteří potřebují získat znalosti

                                                              s praktické dovednosti v oblasti komunikace a efektivní

                                                              práce se zaměstnavateli, zejména začínajícím pracovníkům,

                                                              kteří dosud podobné školení neabsolvovali, nebo v této

                                                              oblasti nemají dostatek praktických zkušeností

Maximální počet účastníků:               14

Typ:                                                        základní

Akreditace MPSV ČR:                          2015/0817-PC/SP/VP

Co se naučíte nebo dozvíte:


Proč si vybrat právě tento kurz:

Lektoruje:  Mgr. Klára Helusová

Kontakt: vzdelavani@fosaops.org

Závazná přihláška na kurz