Z aktualit

NEJBLŽŠÍ TERMÍN KURZU: Jak podporovat klienta sociální služby v získávání pracovního místa 28. - 29. 5. 2019

Všem sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách, kteří podporují klienty v získání pracovního uplatnění, a potřebují si prohloubit znalosti z oblasti individuálního plánování podpory klienta, zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce, či komunikace s lidmi s různým typem znevýhodnění.

Máme volnou kapacitu ve službě Podporované zaměstnávání

Zájemci o sociální službu se mohou přihlásit k čerpání služby na tel. 775 350 116 či mailem: kroupova@fosaops.org

!!! NOVÝ KURZ !!! Podpora samostatnosti – nácvik dovedností potřebných pro běžný život uživatelů sociálních služeb

Jak podporovat uživatele sociálních služeb v oblasti osamostatňování v běžném životě, v lepší orientaci ve společnosti a v tom, jak lépe porozumět svým přáním a potřebám a umět je vyjádřit? Kurz vznikl na základě dlouhodobých zkušeností získaných individuální i skupinovou prací s uživateli při nácviku praktických a sociálních dovedností.

Přidejte se k těm, kteří nás podporují

MVČRKODYS spol. s. r. o.         

Komunikace s lidmi s mentálním postižením

Nejbližší termín konání:                                                 na objednávku 

                                                                                          (kurz realizujeme pouze na míru)

Cena kurzu v rozsahu 4 hodin pro 15 účastníků:      12 000 Kč

Komu je určen:                                                                především lidem pracujícím ve státní 

                                                                                          správě, kteří se dostávájí do kontaktu

                                                                                          s lidmi s postižením

Akreditace číslo:                                                             není

Co se naučíte nebo dozvíte:

Proč si vybrat právě tento kurz:

Lektoruje: Mgr. Lucie Bílková, Leona Kolářová, DiS.

Kontakt: vzdelavani@fosaops.org