Z aktualit

NEJBLŽŠÍ TERMÍN KURZU: Jak podporovat klienta sociální služby v získávání pracovního místa 28. - 29. 5. 2019

Všem sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách, kteří podporují klienty v získání pracovního uplatnění, a potřebují si prohloubit znalosti z oblasti individuálního plánování podpory klienta, zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce, či komunikace s lidmi s různým typem znevýhodnění.

Máme volnou kapacitu ve službě Podporované zaměstnávání

Zájemci o sociální službu se mohou přihlásit k čerpání služby na tel. 775 350 116 či mailem: kroupova@fosaops.org

!!! NOVÝ KURZ !!! Podpora samostatnosti – nácvik dovedností potřebných pro běžný život uživatelů sociálních služeb

Jak podporovat uživatele sociálních služeb v oblasti osamostatňování v běžném životě, v lepší orientaci ve společnosti a v tom, jak lépe porozumět svým přáním a potřebám a umět je vyjádřit? Kurz vznikl na základě dlouhodobých zkušeností získaných individuální i skupinovou prací s uživateli při nácviku praktických a sociálních dovedností.

Přidejte se k těm, kteří nás podporují

MVČRKODYS spol. s. r. o.         

Jak podporovat klienta sociální služby v získávání pracovního místa

Nejbližší termín konání:                    28. - 29. květen 2019

Cena účasti v otevřeném kurzu:      3 200 Kč

Místo konání:                                      Fosa, o. p. s., Filipova 2013/3, Praha 4 - Chodov

Rozsah:                                               16 hodin

Komu je určen:                                   všem sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních

                                                              službách, kteří podporují klienty v získání pracovního

                                                              uplatnění, a potřebují si prohloubit znalosti z oblasti

                                                              individuálního plánování podpory klienta, zaměstnávání

                                                              osob znevýhodněných na trhu práce, či komunikace s lidmi

                                                              s různým typem znevýhodnění.

Maximální počet účastníků:              14

Typ:                                                       základní

Akreditace číslo:                                 2016/0685-PC/SP

Co se naučíte nebo dozvíte:

Proč si vybrat právě tento kurz:

Lektoruje: Lucie Kroupová DiS., Mgr. Klára Helusová

Kontakt: vzdelavani@fosaops.org

Závazná přihláška na kurz