Z aktualit

Kurz Empowerment

Empowerment jako aktivizační nástroj. Nejbližší termín: 3. října 2019.

NEJBLŽŠÍ TERMÍN KURZU

26. - 27. 10. 2019 Vyladěná asistence – cesta k nezbytné podpoře se zapojením klienta

Máme volnou kapacitu ve službě Podporované zaměstnávání

Zájemci o sociální službu se mohou přihlásit k čerpání služby na tel. 775 350 116 či mailem: kroupova@fosaops.org

Přidejte se k těm, kteří nás podporují

MVČRKODYS spol. s. r. o.         

Empowerment

Nejbližší termín konání:                    3. října 2019

Cena účasti v otevřeném kurzu:      1 600 Kč

Místo konání:                                      Fosa, o. p. s., Filipova 2013/3, Praha 4 - Chodov

Rozsah:                                               8 hodin

Komu je určen:                                  všem pracovníkům poskytujícím sociální služby lidem všech

                                                             věkových kategorií. Především pak těm pracovníkům, kteří

                                                             mohou práci metodicky ovlivnit, případně jsou odpovědní za

                                                             zlepšování kvality služeb a inovaci. Kurz je dále určen všem,

                                                             kdo mají zájem měnit přístup a postoj k lidem s postižením,

                                                             ať už v oblasti sociálních služeb nebo obecně.

Maximální počet účastníků:               12

Typ:                                                        základní

Značka akreditace MPSV ČR:             2016/0976-PC/SP/VP/PP

Co se v kurzu naučíte:        

Proč si vybrat právě tento kurz:

Dozvíte se jak podporovat rozhodování a maximální možnou samostatnost člověka s postižením či jiným znevýhodněním, jak vyhodnotit jeho aktuální kompetence a seznámíte se s konkrétními nástroji podpory, úspěšně používanými v zahraničí.

Lektoruje: Petr Eisner, DiS.

Kontakt: vzdelavani@fosaops.org

Závazná přihláška na kurz