Z aktualit

NEJBLŽŠÍ TERMÍN KURZU Jak podporovat klienta sociální služby v získávání pracovního místa 9. - 10. října 2018

Jak rozvíjet klientovy dovednosti potřebné pro získání a udržení pracovního místa. Jak individuálně plánovat průběh hledání práce a podporovat klienta při hledání práce. Jak vyhledávat pracovní příležitosti - jaké jsou osvědčené metody a postupy.

!!! NOVÝ KURZ !!! Podpora samostatnosti – zvyšování dovedností uživatelů sociálních služeb potřebných pro běžný život

Jak podporovat uživatele sociálních služeb v oblasti osamostatňování v běžném životě, v lepší orientaci ve společnosti a v tom, jak lépe porozumět svým přáním a potřebám a umět je vyjádřit? Kurz vznikl na základě dlouhodobých zkušeností získaných individuální i skupinovou prací s uživateli při nácviku praktických a sociálních dovedností.

Přidejte se k těm, kteří nás podporují

MVČRKODYS spol. s. r. o.

Vzdělávací program

 

V rámci vzdělávacího programu podporujeme subjekty, které přispívají k začleňování lidí se znevýhodněním do společnosti.

Vzdělávací kurzy pro laickou i odbornou veřejnost:

Datum konáníKurzVolná místa?
1. 11. 2018 Empowerment
14. 11. 2018 Sexualita a vztahy lidí s postižením 2 (návazný)
27. 11. 2018 Správně asistovat - skutečně pomáhat (úvod do asistence lidem s mentálním postižením)
28. 11. 2018 Podpora samostatnosti - zvyšování dovedností uživatelů sociálních služeb potřebných pro běžný život !!!NOVÝ KURZ!!!
6. 12. 2018 Sexualita a vztahy lidí s postižením 2 (návazný)
jaro 2019 Role a hranice pracovníka v oblasti sociálních služeb jako prevence syndromu vyhoření
jaro 2019 Jak podporovat klienta sociální služby v získávání pracovního místa
jaro 2019 Sexualita a vztahy lidí s postižením 1
jaro 2019 Vyjednávání se zaměstnavatelem jako nástroj začleňování uživatelů sociálních služeb na trh práce
na objednávku Komunikace s lidmi s mentálním postižením

 

Pravidla účasti na kurzu

Certifikát o úspěšném absolovování auditu kurzů

Ostatní vzdělávací aktivity

Pro pracovníky poskytovatelů sociálních služeb a projektů:

Pro studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol se zaměřením na sociální práci:

 

Kontaktní osoba: Mgr. Klára Fialová, tel.: 730 550 083, e-mail: vzdelavani@fosaops.org