Z aktualit

NEJBLŽŠÍ TERMÍN KURZU: Jak podporovat klienta sociální služby v získávání pracovního místa 28. - 29. 5. 2019

Všem sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách, kteří podporují klienty v získání pracovního uplatnění, a potřebují si prohloubit znalosti z oblasti individuálního plánování podpory klienta, zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce, či komunikace s lidmi s různým typem znevýhodnění.

Máme volnou kapacitu ve službě Podporované zaměstnávání

Zájemci o sociální službu se mohou přihlásit k čerpání služby na tel. 775 350 116 či mailem: kroupova@fosaops.org

!!! NOVÝ KURZ !!! Podpora samostatnosti – nácvik dovedností potřebných pro běžný život uživatelů sociálních služeb

Jak podporovat uživatele sociálních služeb v oblasti osamostatňování v běžném životě, v lepší orientaci ve společnosti a v tom, jak lépe porozumět svým přáním a potřebám a umět je vyjádřit? Kurz vznikl na základě dlouhodobých zkušeností získaných individuální i skupinovou prací s uživateli při nácviku praktických a sociálních dovedností.

Přidejte se k těm, kteří nás podporují

MVČRKODYS spol. s. r. o.         

Vzdělávací program

 

V rámci vzdělávacího programu podporujeme subjekty, které přispívají k začleňování lidí se znevýhodněním do společnosti.

Vzdělávací kurzy pro laickou i odbornou veřejnost:

Datum konáníKurzOnline přihláška
28. - 29. 5. 2019 Jak podporovat klienta sociální služby v získávání pracovního místa Závazná přihláška 
13. 6. 2019 Podpora samostatnosti - nácvik dovedností potřebných pro běžný život uživatelů sociálních služeb !!!NOVÝ KURZ!!! Závazná přihláška 
26. - 27. 9. 2019 Vyladěná asistence - cesta k nezbytné podpoře se zapojením klienta !!!NOVÝ KURZ!!! Závazná přihláška 
3. 10. 2019 Empowerment Závazná přihláška
6. - 7. 11. 2019 Vyjednávání se zaměstnavatelem jako nástroj začleňování uživatelů sociálních služeb na trh práce Závazná přihláška 
20. 11. 2019 Sexuality a vztahy lidí s postižením 1 Závazná přihláška
jaro 2020 Role a hranice pracovníka v oblasti sociálních služeb jako prevence syndromu vyhoření Závazná přihláška
na objednávku Komunikace s lidmi s mentálním postižením Závazná přihláška 

 

Pravidla účasti na kurzu

Certifikát o úspěšném absolovování auditu kurzů

Ostatní vzdělávací aktivity

Pro pracovníky poskytovatelů sociálních služeb a projektů:

Pro studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol se zaměřením na sociální práci:

 

Kontaktní osoba: Mgr. Klára Fialová, tel.: 730 550 083, e-mail: vzdelavani@fosaops.org