Z aktualit

NEJBLŽŠÍ TERMÍN KURZU: Sexualita a vztahy lidí s postižením 1, 7. března 2019

chápat podstatu sexuality, podporovat aktivně pohlavní role Vašich klientů, stanovit si vnitřní hranice pro práci se sexualitou, reagovat srozumitelně a adekvátně na konkrétní situace a mnoho dalšího

!!! NOVÝ KURZ !!! Podpora samostatnosti – nácvik dovedností potřebných pro běžný život uživatelů sociálních služeb

Jak podporovat uživatele sociálních služeb v oblasti osamostatňování v běžném životě, v lepší orientaci ve společnosti a v tom, jak lépe porozumět svým přáním a potřebám a umět je vyjádřit? Kurz vznikl na základě dlouhodobých zkušeností získaných individuální i skupinovou prací s uživateli při nácviku praktických a sociálních dovedností.

Přidejte se k těm, kteří nás podporují

MVČRKODYS spol. s. r. o.         

Vzdělávací program

 

V rámci vzdělávacího programu podporujeme subjekty, které přispívají k začleňování lidí se znevýhodněním do společnosti.

Vzdělávací kurzy pro laickou i odbornou veřejnost:

Datum konáníKurzOnline přihláška
7. 3. 2019 Sexualita a vztahy lidí s postižením 1  Závazná přihláška
14. - 15. 3. 2019 Sociální headhunter aneb jak získat pracovníky do sociálních služeb !!!PILOTNÍ KURZ!!! Závazná přihláška
26. 3. 2019 Empowerment Závazná přihláška 
23. 4. 2019 Sexualita a vztahy lidí s postižením 1 Závazná přihláška 
24. 4. 2019 Sexualita a vztahy lidí s postižením 2 (návazný) Závazná přihláška 
28. - 29. 5. 2019 Jak podporovat klienta sociální služby v získávání pracovního místa Závazná přihláška 
13. 6. 2019 Podpora samostatnosti - nácvik dovedností potřebných pro běžný život uživatelů sociálních služeb !!!NOVÝ KURZ!!! Závazná přihláška 
26. - 27. 9. 2019 Vyladěná asistence - cesta k nezbytné podpoře se zapojením klienta !!!NOVÝ KURZ!!! Závazná přihláška 
6. - 7. 11. 2019 Vyjednávání se zaměstnavatelem jako nástroj začleňování uživatelů sociálních služeb na trh práce Závazná přihláška 
20. 11. 2019 Role a hranice pracovníka v oblasti sociálních služeb jako prevence syndromu vyhoření Závazná přihláška
na objednávku Komunikace s lidmi s mentálním postižením Závazná přihláška 

 

Pravidla účasti na kurzu

Certifikát o úspěšném absolovování auditu kurzů

Ostatní vzdělávací aktivity

Pro pracovníky poskytovatelů sociálních služeb a projektů:

Pro studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol se zaměřením na sociální práci:

 

Kontaktní osoba: Mgr. Klára Fialová, tel.: 730 550 083, e-mail: vzdelavani@fosaops.org