Z aktualit

NEJBLŽŠÍ TERMÍN KURZU: Jak podporovat klienta sociální služby v získávání pracovního místa 28. - 29. 5. 2019

Všem sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách, kteří podporují klienty v získání pracovního uplatnění, a potřebují si prohloubit znalosti z oblasti individuálního plánování podpory klienta, zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce, či komunikace s lidmi s různým typem znevýhodnění.

Máme volnou kapacitu ve službě Podporované zaměstnávání

Zájemci o sociální službu se mohou přihlásit k čerpání služby na tel. 775 350 116 či mailem: kroupova@fosaops.org

!!! NOVÝ KURZ !!! Podpora samostatnosti – nácvik dovedností potřebných pro běžný život uživatelů sociálních služeb

Jak podporovat uživatele sociálních služeb v oblasti osamostatňování v běžném životě, v lepší orientaci ve společnosti a v tom, jak lépe porozumět svým přáním a potřebám a umět je vyjádřit? Kurz vznikl na základě dlouhodobých zkušeností získaných individuální i skupinovou prací s uživateli při nácviku praktických a sociálních dovedností.

Přidejte se k těm, kteří nás podporují

MVČRKODYS spol. s. r. o.         

Reference

INSTAND, institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách, z.ú.

Na základě doporučení společnosti FOSA, o.p.s., u nás od října 2014 zaměstnáváme na úklid pana Lukáše. Po nástupu pracoval Lukáš za přítomnosti některé z asistentek, které ho v jeho práci zaučovaly. To jsme velmi uvítali, protože nikdo z nás neměl kapacitu věnovat se Lukášovi tak, jak by pro svou práci potřeboval. Po nějaké době začala Fosa Lukášovi podporu snižovat a nyní je Lukáš schopen vykonávat svou práci samostatně, bez problémů se přizpůsobuje neustále se měnícímu provozu kanceláře a z toho vyplývající nepravidelné pracovní době.

Spolupráce s Fosou byla výborná, velice jsme ocenili profesionální přístup ze strany všech pracovníků. Obávali jsme se, že bude obtížné najít takového zaměstnance, který bude časově flexibilní a který se dokáže přizpůsobit nepravidelné pracovní době či občasným nestandardním pracovním podmínkám, ale tento náročný požadavek nebyl pro Fosu problém a byl nám obratem doporučen Lukáš, který je velmi schopný a tomuto požadavku vyhovuje.

Asistentky byly vždy vstřícné a i po ukončení asistencí, jsme měli možnost Fosu kontaktovat s žádostí, aby Lukášovi asistovala při jednorázové akci mytí oken. Možnost Fosu v případě potřeby opět oslovit máme i nadále, čehož si velmi ceníme.

Markéta Máchová

Finanční projektová manažerka, administrativní pracovnice

INSTAND, institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách, z.ú.

Hotel Ibis – Malá Strana

Náš hotel zaměstnává jednoho zaměstnance se zdravotním postižením, kterého jsme získali na základě spolupráce s Fosou. Nastoupil k nám v květnu 2012. Musím říct, že jsem s panem Pavlem spokojená, je již velice samostatný a práci, kterou mu zadám, zvládá velice dobře. Je také již po prvních rozpacích všímavý a vždy ochotný a nápomocný.

Přínos pro náš hotel je docela vynikající, protože se mi snížily náklady na mytí oken, což je jeho práce. Spolupráce s Fosou byla prospěšná, i když ze začátku jednal se zástupcem převážně pan ředitel. Já již jenom doladila podmínky. S asistentkami byla spolupráce velice dobrá.

V prvních dnech nástupu pana Pavla si myslím, že mu velice pomohlo, když tady s ním byl někdo, koho velice dobře znal, jelikož se musel nejdříve trochu rozkoukat a přestat se obávat, že tu práci nezvládne nebo že něco poškodí. Služby od zaměstnanců byly poskytovány kvalitně.

Jaroslava Vodičková
HK Manager
Hotel Ibis Malá Strana

KFC - GALERIE NOVÉ BUTOVICE

Na naší restauraci je zaměstnaná jedna osoba se zdravotním postižením a to 6 měsíců. Slečna Jarmila pracuje na své pozici velmi zodpovědně. Sama se aktivně zapojuje do dění na restauraci a v případě nutnosti pomáhá kolegům. Tento měsíc ji dokonce někteří zaměstnanci volili jako zaměstnance měsíce. 

Spolupráce s Fosou je určitě velkým přínosem při začlenění osob se zdravotním postižením do provozu. Hlavně na začátku spolupráce, kdy nejsme schopni se novému pracovníkovi plně věnovat. Líbí se mi, že se pracovní asistenti učí naše standardy a předávají je velmi kvalitně novým pracovníkům.

Mám zkušenosti s Fosou už na třetí restauraci a Vaši pracovní asistenti vždy plnili svou práci velmi odpovědně. Nikdy jsem se nesetkala s nějakým problémem. Vaše Společnost nám pomáhala nejen při učení našich standardů, ale i při řešení běžných osobních problémů, které mohou nastat - nemoc, lékařské prohlídky, komunikace s rodinou a potřebná administrativa. Vaše služby byly vždy poskytovány kvalitně. 

Byli jsme velmi spokojeni s pracovními asistencemi a celkově s Vaší Společností. Určitě se na Vás do budoucna znovu obrátíme.

Hana Kupová
General Manager
KFC Galerie Nové Butovice

Galerie Duhovka - Společnost Duha

V Centru denních služeb Galerie Duhovka Společnosti DUHA je díky Fose zaměstnána na úklid paní Zdena. Pracuje u nás od roku 2012 od pondělí do čtvrtka na 1,5 hod. 

Spolupráce s Fosou byla velice kvalitní a příjemná. Ocenila jsem, že s paní Zdenou ze začátku každý den docházel asistent, který jí učil dobře uklidit. Po nějaké době se asistence začaly snižovat a nyní paní Zdena u nás uklízí zcela samostatně. 

Komunikace s pracovními konzultanty byly velice profesionální. Je pro mě jako zaměstnavatele také důležité vědomí, že pokud by byl s úklidem nějaký problém, mohu se na Fosu opět obrátit. Pokud bych hledala nového zaměstnance na úklid, určitě bych znovu ráda využila služby Podporovaného zaměstnávání společnosti Fosa.

Mgr. Veronika Lejcarová
Vedoucí CDS Galerie Duhovka Společnosti DUHA

Hotel Novotel

Je to více jak jeden rok, co začala spolupráce našeho hotelu se společností Fosa Přes tuto Společnost k nám přišli pracovat dva zaměstnanci – jeden s 2. stupněm invalidity a jeden se 3. stupněm invalidity. Oba dva pracují v hotelu na housekeepingu na zkrácený pracovní úvazek 4 hodiny denně.

Jeden z nich je vyučený krejčí, a protože k tomuto povolání patří i žehlení, „využili“ jsme ho právě pro tuto práci. Veškeré pracovní oděvy ať již pro kuchyň, recepci, restauraci či housekeeping nejen vyžehlí, ale předtím i vypere. Pro hotel to má dvě výhody, jednak je možnost vyprat a vyžehlit vše téměř ihned a za druhé vlastně s jeho pomocí šetříme náklady hotelu. Pokud by u nás nebyl, posílaly by se všechny části oděvů do čistírny nebo prádelny za úplatu. 

Druhý zaměstnanec pomáhá pokojským s počítáním a odvozem prádla. I přesto, že je pomalejší, pokojské velice oceňují tuto pomoc.

Oba chlapci nastoupili do práce za doprovodu pracovních asistentek z Fosy, které jim hlavně ze začátku byly velkou oporou. V podstatě je seznámily s hotelem, s jejich pracovištěm, s jejich prací. S každým z chlapců zde byla děvčata do té doby, než oba dva začali svou práci zvládat. Avšak i potom, co odešly, vždy tak 1x měsíčně volal zástupce z Fosy, zda je všechno v pořádku, nepotřebujeme-li nějakou pomoc z jejich strany. Samozřejmě jsme měli k dispozici i telefonní čísla na Fosu pro případ, že by se něco dělo, co nesnese odkladu.

Celková spolupráce se společností Fosa byla a je velmi dobrá, za celou dobu se nevyskytly žádné problémy.

Hana Pfeiferová
Housekeeping Manager
Novotel & Ibis Praha Wenceslas Square