Z aktualit

Kurz Empowerment

Empowerment jako aktivizační nástroj. Nejbližší termín: 3. října 2019.

NEJBLŽŠÍ TERMÍN KURZU

26. - 27. 10. 2019 Vyladěná asistence – cesta k nezbytné podpoře se zapojením klienta

Máme volnou kapacitu ve službě Podporované zaměstnávání

Zájemci o sociální službu se mohou přihlásit k čerpání služby na tel. 775 350 116 či mailem: kroupova@fosaops.org

Přidejte se k těm, kteří nás podporují

MVČRKODYS spol. s. r. o.         

Dobrovolnická činnost

Proč to zkusit:
Dobrovolník je užitečný ostatním a má pro ně velkou cenu. Pomocí ostatním zlepšuje svou vlastní kvalitu života a často ocení také spolupráci v komunitě. Dobrovolnictví nabízí zkušenost, kterou je možné zahrnout do svého životopisu a jak známo, mnoho zaměstnavatelů takovou aktivitu přímo očekává. Dobrovolné činnosti nabízí poznání celé řady nových lidí, navázání přátelství, rozvoj a možná i objevení skrytých schopností, seberealizaci a vhodné vyplnění volného času.

Činnost dobrovolníka:
Přijďte mezi nás a zapojte se do dobrovolnických programů na pomoc lidem s mentálním postižením. Podpořte je v jejich úsilí žít životem obvyklým pro jejich vrstevníky bez postižení. 
Jsme jedno z největších dobrovolnických center v Praze s dlouholetou zkušeností s prací s dobrovolníky a mentálně postiženými klienty. Fungujeme i jako koordinátor pro dobrovolnické aktivity v partnerských organizacích. S námi tak můžete získat celou řadu cenných životních zkušeností...

Dobrovolníkům nabízíme:

 

Od dobrovolníků požadujeme:

 

V případě zájmu nás, prosíme, kontaktujte:

Dana Kosičková
Mobil: 776 270 910
E-mail: dobrovolnik@fosaops.org