Z aktualit

Máme volnou kapacitu ve službě Podporované zaměstnávání

Zájemci o sociální službu se mohou přihlásit k čerpání služby na tel. 775 350 116 či mailem: kroupova@fosaops.org

NEJBLŽŠÍ TERMÍN KURZU: Sexualita a vztahy lidí s postižením 1, 23. 4. 2019

Pracovníkům poskytujícím sociální služby dospělým nebo dospívajícím lidem s postižením a jejich vedoucím pracovníkům, kteří chtějí umět své klienty bezpečně podpořit a informovat v otázce sexuality a vztahů.

!!! NOVÝ KURZ !!! Podpora samostatnosti – nácvik dovedností potřebných pro běžný život uživatelů sociálních služeb

Jak podporovat uživatele sociálních služeb v oblasti osamostatňování v běžném životě, v lepší orientaci ve společnosti a v tom, jak lépe porozumět svým přáním a potřebám a umět je vyjádřit? Kurz vznikl na základě dlouhodobých zkušeností získaných individuální i skupinovou prací s uživateli při nácviku praktických a sociálních dovedností.

Přidejte se k těm, kteří nás podporují

MVČRKODYS spol. s. r. o.         

Asistent/ka v sociální službě Podpora samostatnosti

Hledáte smysluplnou brigádu?

Společnost Fosa, o. p. s., nabízí místo „asistenta/asistentky v sociální rehabilitaci“ pro dospělé lidi s mentálním postižením do sociální služby „Podpora samostatnosti Osa“.

Naší prací je:
Podporovat dospělé lidi s mentálním hendikepem v dosažení životních změn. Učíme je dovednosti potřebné k samostatnému životu (např. aby mohli samostatně cestovat, trávit volný čas podle sých představ, nakupovat atd.) 

Co budete primárně dělat?

Jak si vás představujeme?

Co vám můžeme nabídnout?

V případě zájmu zašlete Váš strukturovaný životopis a motivační dopis na e-mail bodorikova@fosaops.org.

V případě potřeby Vám další informace o výběrovém řízení poskytne konzultantka služby Podpora samostatnosti Markéta Bodoríková na telefonním čísle: 774 891 062.