Z aktualit

NEJBLŽŠÍ TERMÍN KURZU: Sociální headhunter aneb jak získat pracovníky do sociálních služeb !!!PILOTNÍ KURZ!!!

Jedinečné propojení zkušeností s výběrem pracovníků z oblastí sociálních služeb a komerčního sektoru. Helena Hladíková, HR ředitelka s dlouholetou praxí v komerčním sektoru, Vám představí metody využitelné v sociálních službách.

!!! NOVÝ KURZ !!! Podpora samostatnosti – nácvik dovedností potřebných pro běžný život uživatelů sociálních služeb

Jak podporovat uživatele sociálních služeb v oblasti osamostatňování v běžném životě, v lepší orientaci ve společnosti a v tom, jak lépe porozumět svým přáním a potřebám a umět je vyjádřit? Kurz vznikl na základě dlouhodobých zkušeností získaných individuální i skupinovou prací s uživateli při nácviku praktických a sociálních dovedností.

Přidejte se k těm, kteří nás podporují

MVČRKODYS spol. s. r. o.         

Ke stažení pro zaměstnavatele

Praktický rádce v otázkách zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Vážení zaměstnavatelé,

rok se s rokem sešel a máme tu pro Vás připravený již pátý ročník našeho infozpravodaje.

V letošním čísle se budeme podrobněji zabývat prací s lidmi potýkající se se sociálním vyloučením. Specifikem společnosti Fosa je práce s velkým spektrem lidí, vnímáme, že osoby se znevýhodněním na trhu práce pro práci nemusí být pouze např. osoby s mentálním postižením, ale znevýhodnění může být i sociálního charakteru. Stejně jako v předchozích vydáních se zde dočtete informace týkající se zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním.

Pevně věříme, že pro Vás budou informace nalezené v tomto čísle přínosné a možná odbourají některé Vaše nejistoty týkající se zaměstnávání lidí se zdravotním postižením.

Budeme se těšit na případnou spolupráci!

kolektiv pracovníků Podporovaného zaměstnávání