Z aktualit

NEJBLŽŠÍ TERMÍN KURZU: Jak podporovat klienta sociální služby v získávání pracovního místa 28. - 29. 5. 2019

Všem sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách, kteří podporují klienty v získání pracovního uplatnění, a potřebují si prohloubit znalosti z oblasti individuálního plánování podpory klienta, zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce, či komunikace s lidmi s různým typem znevýhodnění.

Máme volnou kapacitu ve službě Podporované zaměstnávání

Zájemci o sociální službu se mohou přihlásit k čerpání služby na tel. 775 350 116 či mailem: kroupova@fosaops.org

!!! NOVÝ KURZ !!! Podpora samostatnosti – nácvik dovedností potřebných pro běžný život uživatelů sociálních služeb

Jak podporovat uživatele sociálních služeb v oblasti osamostatňování v běžném životě, v lepší orientaci ve společnosti a v tom, jak lépe porozumět svým přáním a potřebám a umět je vyjádřit? Kurz vznikl na základě dlouhodobých zkušeností získaných individuální i skupinovou prací s uživateli při nácviku praktických a sociálních dovedností.

Přidejte se k těm, kteří nás podporují

MVČRKODYS spol. s. r. o.         

Ke stažení pro zaměstnavatele

Praktický rádce v otázkách zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Vážení zaměstnavatelé,

rok se s rokem sešel a máme tu pro Vás připravený již pátý ročník našeho infozpravodaje.

V letošním čísle se budeme podrobněji zabývat prací s lidmi potýkající se se sociálním vyloučením. Specifikem společnosti Fosa je práce s velkým spektrem lidí, vnímáme, že osoby se znevýhodněním na trhu práce pro práci nemusí být pouze např. osoby s mentálním postižením, ale znevýhodnění může být i sociálního charakteru. Stejně jako v předchozích vydáních se zde dočtete informace týkající se zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním.

Pevně věříme, že pro Vás budou informace nalezené v tomto čísle přínosné a možná odbourají některé Vaše nejistoty týkající se zaměstnávání lidí se zdravotním postižením.

Budeme se těšit na případnou spolupráci!

kolektiv pracovníků Podporovaného zaměstnávání