Z aktualit

NEJBLŽŠÍ TERMÍN KURZU: Jak podporovat klienta sociální služby v získávání pracovního místa 28. - 29. 5. 2019

Všem sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách, kteří podporují klienty v získání pracovního uplatnění, a potřebují si prohloubit znalosti z oblasti individuálního plánování podpory klienta, zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce, či komunikace s lidmi s různým typem znevýhodnění.

Máme volnou kapacitu ve službě Podporované zaměstnávání

Zájemci o sociální službu se mohou přihlásit k čerpání služby na tel. 775 350 116 či mailem: kroupova@fosaops.org

!!! NOVÝ KURZ !!! Podpora samostatnosti – nácvik dovedností potřebných pro běžný život uživatelů sociálních služeb

Jak podporovat uživatele sociálních služeb v oblasti osamostatňování v běžném životě, v lepší orientaci ve společnosti a v tom, jak lépe porozumět svým přáním a potřebám a umět je vyjádřit? Kurz vznikl na základě dlouhodobých zkušeností získaných individuální i skupinovou prací s uživateli při nácviku praktických a sociálních dovedností.

Přidejte se k těm, kteří nás podporují

MVČRKODYS spol. s. r. o.         

Partneři

 

Nadace České spořitelny

Olbrachtova 1929/62, Praha 4, 140 0
tel.: 956 711 036
e-mail: nadacecs@csas.cz
www.nadacecs.cz

itStep.cz

Malá Štěpánská 9, Praha 9e-mail: info@itStep.cztel.: 234 261 889www.itstep.org

AliaWeb, spol. s. r. o.

Na poříčí 19, Praha 1, 100 00 
e-mail: info@kurzy.cz
www.studium.cz

Kurzy.cz, spol, s. r. o.

Na poříčí 19, Praha 1, 100 00 
e-mail: info@kurzy.cz 
www.kurzy.cz

Mgr. Eva Staňková

Mgr. Eva Staňková, advokát 

e-mail: plevova@akplevova.cztel.: 605 505 522 

Náš Bar

Táborská 117/21, Praha 4tel.: 605 858 362www.nas-bar.cz

Obyvák

Žitenická 9D, Praha 9tel.: 776 888 998www.eventroom.cz

MEGABOOKS CZ, spol. s r. o.

Opletalova 5/7
111 44 Praha 1 
tel.: 224 220 521, mobil: 725 089 812
e-mail: praha@megabooks.cz
www.megabooks.cz

Kino Světozor

Vodičkova 41, Praha 1
tel.:224 946 824
www.kinosvetozor.cz

Beachklub Ládví, z. s.

Chabařovická 4, Praha 8, 180 00
tel.: 605 218 056
e-mail: seftrener@beachklubladvi.cz
www.beachklubladvi.cz

Amway Česká republika, s. r. o.

Nad Kazankou 29, Praha 7, 171 00
tel.: 283 017 120
e-mail: cz_obchodni@amway.com
www.amway.cz

Jihoměstská majetková (logo)

Jihoměstská majetková, a. s.

Ocelíkova 672, Praha 4, 149 41
tel.: 800 133 332
e-mail: info@jihomestska.cz
www.jihomestska.cz

Už ti rozumím! o. s.

Podpora rodin a osob pečujících o lidi s postižením
Karmelitská 268/26, Praha 1, 118 00
e-mail: info@uztirozumim.cz
www.uztirozumim.cz

NOVUM, spol. s r.o.

28. pluku 483/11, Praha 10, 101 00 
e-mail: novum@novum.cz
www.novum.cz

 

Štěpán Horák

pořízení fotografií pro prezentaci Vzdělávacího programu společnosti Fosa

 

Pomáháme poezií

e-mail: sumanova@post.cz                                              e-mail: rhujova@gmail.com                  www.pomahamepoezii.cz