Nacházíte se zde: Úvod O nás Články Výzva k podepsání memoranda o ochraně lidí s postižením před násilím

Výzva k podepsání memoranda o ochraně lidí s postižením před násilím

Vyjádření Fosy jménem ředitele Jiřího Ratingera:
"Téma se kterým se na Vás obracím je vážného charakteru. V  posledních týdnech proběhl médii článek časopisu Respekt od Petra Třešňáka s názvem „Kdo zabil Dorotu Š“. Jako Fosa jsme organizací komunitního rázu. Všechny naše služby mají za cíl podporovat naše uživatele, aby mohli žít plnohodnotný život ve společnosti. 
Výzva k podepsání memoranda o ochraně lidí s postižením před násilím

"Téma se kterým se na Vás obracím je vážného charakteru. V  posledních týdnech proběhl médii článek časopisu Respekt od Petra Třešňáka s názvem „Kdo zabil Dorotu Š“ zabývající se nelidským zacházením s osobami v pobytových zařízeních. Tento článek upozorňuje na systémové, strukturální, organizační, metodické chyby, smyslu; existence velkokapacitních zařízení (ústavů), nedostatečné proškolování zaměstnanců, aby mohli pracovat s osobami s náročným chováním, nedostatečné personální zajištění a financování, nedostatečné kontrolní mechanismy, nedostupnost péče, přehnaná medikace, nepřipravenost soc. a lékařských zařízení na osoby se znevýhodněním atd. Ač má ČR vcelku rozvinutý sociální systém, tak jsou některá témata stéle jaksi zametená pod stůl. Je důležité si uvědomit, že na našem území stále existují vysokokapacitní instituce, do kterých se „uklízí“ osoby s postižením. Jako protipól existují služby deinstitucionalizované - komunitní, které zavrhují segregaci a pracují s osobou, tak aby v přirozeném prostředí, i přes znevýhodnění, dosáhla kvalitní životní úrovně.

Paralelně s článkem pana Třešňáka, vydala organizace In – Iustitia výzkum zaměřený na násilí na osobách se zdravotním znevýhodněním. Tento výzkum a následné memorandum, apeluje na legislativní a společenské změny týkající se násilí na osobách se znevýhodněním. Tento výzkum nám připomíná, že krom systémových problémů zmíněných výše, existuje k osobám se znevýhodněným dost předsudků a stereotypů, a ne plně rovný přístup, jako osobám bez postižení.

Jako Fosa jsme organizací komunitního rázu. Všechny naše služby mají za cíl podporovat naše uživatele, aby mohli žít plnohodnotný život ve společnosti. 

Snažíme se zajistit u našich uživatelů samostatnost a tam kde nacházíme limity, tam zprostředkováváme individualizovanou podporu. Jako organizace odsuzujeme jakékoliv formy násilí, naší specializací na osoby se znevýhodněním se zasazujeme o to, aby tyto osoby měly co nejkvalitnější životní úroveň. Neboť jsme hrdými signatáři zmíněného memoranda, vyzýváme Vás, abyste se k petici rovněž přidali. Znění memoranda a online petici naleznete zde."

Zpět na přehled

Nahoru