Nacházíte se zde: Úvod O nás Články Benefiční akce Marka Holečka na podporu Fosy

Benefiční akce Marka Holečka na podporu Fosy

Děkujeme hlavně Vám divákům za skvělý večer, za přízeň věnovanou Markovi Holečkovi, fantastickému horolezci a inspirujícímu člověku.

Touto benefiční akcí pomohl k rozvoji naší činnosti, ve které usilujeme o důstojný život lidí, kteří naši pomoc potřebují.

"Každý čelíme jiné výzvě."

Dále děkujeme:
patronovi Marek Holeček

fotografovi Petrovi Chodurovi
https://petchodura.wixsite.com/pet-phot

za prostor Kino Aero

partnerům akce AAA Auto, TYGR U Stromovky, Ovocný Světozor
Benefiční akce Marka Holečka na podporu Fosy

NAŠE ORGANIZACE

Jako organizace, Fosa pomáhá osobám s různým znevýhodněním. Skládá se ze tří služeb podporované zaměstnání, kde pomáháme osobám, kteří mají problém najít práci, dostat se na otevřený trh práce. Podpora samostatnosti, kde osobám s mentálním postižením pomáháme učit se různé dovednosti, jako, cestovat, nakupovat, vařit. A osobní asistence, kde pomáháme osobám se znevýhodněním a seniorům, s praktickými úkony či péčí, tak aby mohli žít plnohodnotný život ve společnosti, nemuseli žít například v ústavech.

NAŠE PRÁCE

Fosa tedy tímto způsobem řeší sociální problém exkluze a diskriminace, začleňuje dospělé osoby s postižením, znevýhodněním, či seniory do běžné společnosti. Tím pádem mohou tyto osoby a jejich blízcí žít život podobný osobám bez znevýhodnění. Toto je naším přímým posláním, náš další cíl je o těchto problémech informovat širokou veřejnost, abychom šířili povědomí a tím podporu těmto lidem. Naše práce není jen o tom, abychom našim klientům pomáhali, ale aby i celá společnost věděla, jak na našim klientům porozumět, či pomoct a tím způsobem tento sociální problém řešit.

NAŠE VIZe

Vize Fosy je žít v takovém světě, kde postižení, znevýhodnění nebo věk nejsou překážky! Společnost kde jsou naši klienti stimulováni k aktivnímu životu, samostatnosti a sebe rozvoji! Rozvoj komunit, které rozumí problému exkluze a jsou připraveni jej řešit.

NAŠE DÍKY

Proto jsme vděčni našim patronům, lidem jako Marek, kteří spojují svůj um s tím, že šíří povědomí o naší organizaci a tím spojují naši práci s širokou veřejností.

Veškeré výdělky, z těchto akcí směřujeme na to abychom našim klientům, mohli poskytnout více podpory a nebo péče, aby mohli rozvíjet své dovednosti v klidu a efektivně v co nejlepších podmínkách a s co nejkvalitnějšími pracovníky. 


Jiří Ratinger
ředitel společnosti Fosa

Zpět na přehled

Nahoru