Nacházíte se zde: Úvod Vzdělávací kurzy Podpora samostatnosti 1 - úvod

podpora samostatnosti 1
úvod do systému nácviku dovedností potřebných pro běžný život uživatelů sociálních služeb

Reference účastníků
„Na lektorkách oceňuji bezprostřednost, přínosné zkušenosti."
„Kurz není založen pouze na strohém přetlumočení informací o dané problematice."
„Moc děkuji, bylo to báječné."

Komu je kurz určen

 • neformálním pečovatelům, pracovníkům poskytujícím sociální služby lidem všech věkových kategorií

Co se v kurzu naučíte

 • podporovat uživatele v oblasti osamostatňování v běžném životě, v lepší orientaci ve společnosti
 • lépe porozumět svým přáním a potřebám a umět je vyjádřit
 • rozpoznat Vaše postoje při stanovování hranic v osamostatňování
 • jaké jsou pomůcky, zdroje a metody využitelné pro přesnou identifikaci potřeb uživatelů služby a jejich nácvik
 • metody práce vhodné pro individuální a skupinový nácvik praktických dovedností
 • efektivně předávat informace mezi pracovníky zapojenými do nácviku pro úspěšné dosahování a udržitelnost změnových cílů
 • vést konkrétní nácvik dovedností

Proč si vybrat právě tento kurz

 • kurz vznikl na základě dlouhodobých zkušeností získaných individuální i skupinovou prací s uživateli při nácviku praktických a sociálních dovedností
 • lektoři uplatňují práci v modelových situacích, poskytují prostor pro diskuzi a sdílení zkušeností jednotlivých účastníků
 • účastníci získají praktické návody, vyzkouší si konkrétní postupy nácviků a získají zpětnou vazbu ke svému vedení nácviku
 • účastníci získají zkušenosti, které nemají možnost získat v rámci jiného vzdělávání
 • kurz je akreditován MPSV - lze jej započítat do povinného vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách
Rozsah: 8 hodin
Cena: 2 100 Kč (při účasti 2 a více osob z jedné organizace 1 900 Kč za účastníka)
Místo konání: Fosa, o. p. s.
Filipova 2013
Praha 4 - Chodov
Kontaktní osoba: Mgr. Klára Czernek Fialová
telefon:  730 550 083

e-mail:   vzdelavani@fosaops.org
Nahoru