Nacházíte se zde: Úvod Naše služby Vzdělávací program Stáže a konzultace

praktické Stáže a odborné konzultace

Stáže

Komu jsou stáže určeny

 • pracovníkům poskytovatele sociálních služeb nebo služeb zaměřených

a) na zaměstnávání osob se znevýhodněním na trhu práce

b) na poskytování podpory lidem s mentálním znevýhodněním

c) na osobní asistenci lidem s mentálním postižením nebo seniorům

 

V rámci stáže nabízíme

 • se souhlasem uživatelů služby smí být stážista přítomen poskytování služby v individuální i skupinové formě, ambulantně i v terénu

 • stážista smí nahlédnout do anonymní formy dokumentace poskytování služby a se souhlasem uživatele služby smí nahlížet i do jeho osobní dokumentace

 • umožňujeme nahlédnout do vnitřních předpisů společnosti Fosa

 • se souhlasem vedoucího stáže lze pořizovat výpisky nebo fotokopie dokumentů společnosti Fosa

 • pokud stážista absolvuje ujednaný program, obdrží osvědčení o absolvování stáže

 • stáž lze započítat do povinného vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách

Proč si vybrat stáž v naší organizaci

 • máte na výběr ze tří sociálních služeb – Podporované zaměstnávání, Podpora samostatnosti, Osobní asistence

 • celá stáž je absolvována pod profesionálním vedením

 • dáváme si záležet na naplnění profesních potřeb stážisty, které zjišťujeme ještě před zahájením stáže

 • stáž je možné absolvovat společně s kolegou

 • nabízíme partnerský přístup – stážista může ovlivňovat obsah a průběh stáže, sdělovat postřehy a náměty ke stáži, vyžadovat zpětnou vazbu k plnění zadávaných úkolů, závěrečnou zpětnou vazbu, atp.

 • stážisté se k nám v mnoha případech vrací nebo nás doporučují svým kolegům

 • hodnocení stáží samotnými stážisty je vždy velmi pozitivní

Rozsah:
24 hodin
Termín: dle domluvy
Cena:
7 500 Kč
Místo konání:
Fosa, o. p. s. 
Filipova 2013 
Praha 4 - Chodov
Kontaktní osoba:
Lucie Bílková
telefon:  730 550 083
e-mail:   vzdelavani@fosaops.org
   

konzultace

Nahoru