Nacházíte se zde: Úvod Naše služby Dobrovolnický program Pro sociální služby

Pro sociální služby

DOBROVOLNICKÝ PROGRAM JE Z PERSONÁLNÍCH DŮVODŮ POZASTAVENÝ

Více v aktuálitách zde: https://www.fosaops.org/o-nas/clanky/dobrovolnicky-program-je-z-personalnich-duvodu-pozastaveny-48/

Vysílání dobrovolníků do sociálních služeb

Podmínky vysílání dobrovolníků do sociální služby

  • Sociální služba, do níž budou dobrovolníci vysláni, je vedena v registru poskytovatelů sociálních služeb.
  • Sociální služba, do níž budou dobrovolníci vysláni, je určena dospělým lidem s mentálním postižením žijícím v Praze a blízkém okolí.
  • Dobrovolníci budou uživatelům této sociální služby poskytovat dlouhodobou a pravidelnou podporu (nebudou přijímající organizací využíváni pro jednorázové a krátkodobé akce).
  • Přijímající organizace umožní koordinátorovi Dobrovolnického programu (dále jen koordinátorovi) seznámit se před uzavřením písemné smlouvy se sociální službou, do níž budou dobrovolníci vysláni.
  • Přijímající organizace stanoví osobu zodpovědnou za práci s dobrovolníky v sociální službě, do níž budou vysláni, a kontakty na ni poskytne koordinátorovi. O změně této osoby a kontaktech na ni bude koordinátora neprodleně informovat.

Závazky společnosti Fosa

  • Koordinátor zaškolí vyslané dobrovolníky v oblasti dobrovolnictví a zajistí jim bezplatnou účast na vzdělávacím kurzu pro asistenty pro dospělé lidi s mentálním postižením.
  • Koordinátor pojistí dobrovolníky pro případ škody na majetku nebo na zdraví, kterou dobrovolník při výkonu dobrovolnické služby způsobí sám nebo mu bude při výkonu dobrovolnické služby způsobena.
  • Koordinátor bude pravidelně zjišťovat spokojenost dobrovolníka s působením v přijímající organizaci.
  • Koordinátor bude pravidelně zjišťovat spokojenost přijímající organizace s naplňováním obsahu písemné smlouvy mezi vysílající organizací a společností Fosa v oblasti dobrovolnické služby.

Smlouva mezi vysílající a přijímající organizací v oblasti dobrovolnické služby ke stažení.

Nahoru