Nacházíte se zde: Úvod Naše služby Dobrovolnický program

Dobrovolnický program

Dobrovolnický program společnosti Fosa

Program je akreditován Ministerstvem vnitra České republiky, číslo MV-109099-6/OPK-2018.

Komu je program určen?

  • Společnosti Fosa (činnost dobrovolníků spočívá většinou v dlouhodobé pomoci lidem s mentálním postižením v rámci poskytování sociálních služeb)
  • Dospělým lidem s mentálním postižením žijícím v Praze bez ohledu na to, jestli využívají nebo nevyužívají sociální služby (dobrovolníci jim pomáhají obvykle při trávení volného času)
  • Seniorům žijícím v Praze bez ohledu na to, zda využívají nebo nevyužívají sociální služby (dobrovolníci jim pomáhají s krátkými doprovody, či při trávení volného času)
  • Jiným pražským organizacím poskytujícím sociální služby dospělým lidem s mentálním postižením

Co je cílem programu?

  • Pomoci lidem s mentálním postižením nebo seniorům získat neformální podporu v jejich úsilí žít způsobem života, jakým mohou žít ostatní lidé jejich věku bez postižení
  • Uspořit finanční prostředky určené na provoz naší nebo spolupracující organizace 
  • Zprostředkovat cenné životní zkušenosti zájemcům o dobrovolnictví – dobrovolníci získají potřebné znalosti a dovednosti pro budoucí zaměstnání v sociální oblasti (v naší nebo i jiné organizaci), osobní rozvoj a přístup k  lidem se znevýhodněním ve společnosti, který mohou uplatnit ve své současné nebo budoucí profesi i životě

Kontakt na vedoucí dobrovolnického programu:

Marek Pokorný

koordinátor programu
tel.: 776 270 910
e-mail: dobrovolnik@fosaops.org
Nahoru