Z aktualit

NEJBLŽŠÍ TERMÍN KURZU: Sexualita a vztahy lidí s postižením 1, 7. března 2019

chápat podstatu sexuality, podporovat aktivně pohlavní role Vašich klientů, stanovit si vnitřní hranice pro práci se sexualitou, reagovat srozumitelně a adekvátně na konkrétní situace a mnoho dalšího

!!! NOVÝ KURZ !!! Podpora samostatnosti – nácvik dovedností potřebných pro běžný život uživatelů sociálních služeb

Jak podporovat uživatele sociálních služeb v oblasti osamostatňování v běžném životě, v lepší orientaci ve společnosti a v tom, jak lépe porozumět svým přáním a potřebám a umět je vyjádřit? Kurz vznikl na základě dlouhodobých zkušeností získaných individuální i skupinovou prací s uživateli při nácviku praktických a sociálních dovedností.

Přidejte se k těm, kteří nás podporují

MVČRKODYS spol. s. r. o.         

Kontakt

 

Kontakt pro média:

Veronika Floreová

Telefon: 775 350 115

Adresa pracoviště: 

Filipova 2013/3, 148 00 Praha 4 – Chodov

Jak se k nám dostanete

Provozní doba:

Po - Pá 9:00 - 17:00

Datová schránka pro elektronické podání:

m99b5me

Fakturační údaje:

Fosa, o. p. s.
Filipova 2013/3
148 00  Praha 4

IČ: 24724017

Číslo účtu: 239 870 622 / 0300

Pracovnice pro administrativu a provoz

Veronika Floreová

Telefon: 271 910 016
Mobil: 775 350 115
E-mail: fosaops@fosaops.org

Vedoucí „Podporovaného zaměstnávání“

Lucie Kroupová, DiS.

Mobil: 775 350 116
E-mail: kroupova@fosaops.org

Vedoucí „Podpory samostatnosti“

Leona Kolářová, DiS.

Mobil: 775 271 910
E-mail: kolarova@fosaops.org

Vedoucí „Osobní asistence“

Michal Mašek, DiS.

Mobil: 775 350 117
E-mail: masek@fosaops.org

Vedoucí „Dobrovolnického programu společnosti Fosa“

Dana Kosičková

Mobil: 776 270 910
E-mail: dobrovolnik@fosaops.org

Vedoucí „Vzdělávacího programu společnosti Fosa“

Mgr. Klára Fialová

Mobil: 730 550 083
E-mail: vzdelavani@fosaops.org

Ředitelka

Mgr. Petra Vitáková

Mobil: 775 555 054
E-mail: vitakova@fosaops.org

Ekonomka

Venuše Povýšilová

Mobil: 775 350 115
E-mail: povysilova@fosaops.org

Předsedkyně správní rady

Romana Točíková

Mobil: 728 157 419
E-mail: romana.tocikova@gmail.com