Z aktualit

Přidejte se k těm, kteří nás podporují

MVČRKODYS spol. s. r. o.         

Fosa potřebuje

Některé náklady na naši činnost nemůžeme hradit z dotací a grantů. Jedná se například o ubytování účastníků víkendového nebo týdenního nácviku dovedností „Dialogy“ a „Týden samostatnosti“, o 30% všech nákladů na „Dobrovolnický program společnosti Fosa“ nebo o členské příspěvky v zastřešujících organizacích.

Proto je pro nás jakákoli finanční podpora od soukromých dárců důležitá.

Za Váš finanční dar Vám můžeme nabídnout:

Jak finanční dar poskytnout:

1.    Můžete jej poslat (posílat) na náš bankovní účet č. 239 870 622 / 0300.
Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a příjmení a skutečnost, že se jedná o dar.

Budete-li si chtít hodnotu daru odečíst od základu daně z příjmů (a/nebo v případě daru nad           10 000 Kč) vyplňte, prosíme, darovací smlouvu (zde ke stažení) a podepsanou ji zašlete na adresu společnosti Fosa. Po opatření smlouvy podpisem ředitelky a razítkem Vám ji zašleme zpět na adresu v ní uvedenou, případně na korespondenční adresu, pokud je jiná a uvedete ji například na obálce dopisu.

Abychom se s Vámi mohli domluvit na zveřejnění informací o Vašem daru a o dalších způsobech, jak Vám poděkovat, potřebovali bychom znát Vaše kontaktní údaje - nejlépe telefonní číslo a e-mailovou adresu. Prosíme Vás proto o jejich poskytnutí (například e-mailem, telefonicky či uvedením v darovací smlouvě).

2.    Můžete jej také předat v hotovosti ředitelce nebo vedoucímu pracovníkovi společnosti Fosa (tomu však pouze do výše 30 000 Kč). Pracovník s Vámi vše potřebné dojedná.

Mnohokrát Vám děkujeme!