Z aktualit

!!! NOVÝ KURZ !!! Podpora samostatnosti – zvyšování dovedností uživatelů sociálních služeb potřebných pro běžný život

Jak podporovat uživatele sociálních služeb v oblasti osamostatňování v běžném životě, v lepší orientaci ve společnosti a v tom, jak lépe porozumět svým přáním a potřebám a umět je vyjádřit? Kurz vznikl na základě dlouhodobých zkušeností získaných individuální i skupinovou prací s uživateli při nácviku praktických a sociálních dovedností.

NEJBLŽŠÍ TERMÍN KURZU: Sexualita a vztahy lidí s postižením 2 (návazný)

Komu je určen: pracovníkům poskytujícím sociální služby dospělým nebo dospívajícím lidem s postižením, kteří potřebují umět reagovat na konkrétní zakázky klientů v oblasti sexuality formou osvěty nebo intervence, podmínkou je, že účastník absolvoval předchozí kurz.

Přidejte se k těm, kteří nás podporují

MVČRKODYS spol. s. r. o.

Dokumenty

Ceník služeb 1. 9. 2018

Informace o zpracování osobních údajů 1. 5. 2018

Výroční zprávy