Z aktualit

NEJBLŽŠÍ TERMÍN KURZU: Jak podporovat klienta sociální služby v získávání pracovního místa 28. - 29. 5. 2019

Všem sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách, kteří podporují klienty v získání pracovního uplatnění, a potřebují si prohloubit znalosti z oblasti individuálního plánování podpory klienta, zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce, či komunikace s lidmi s různým typem znevýhodnění.

Máme volnou kapacitu ve službě Podporované zaměstnávání

Zájemci o sociální službu se mohou přihlásit k čerpání služby na tel. 775 350 116 či mailem: kroupova@fosaops.org

!!! NOVÝ KURZ !!! Podpora samostatnosti – nácvik dovedností potřebných pro běžný život uživatelů sociálních služeb

Jak podporovat uživatele sociálních služeb v oblasti osamostatňování v běžném životě, v lepší orientaci ve společnosti a v tom, jak lépe porozumět svým přáním a potřebám a umět je vyjádřit? Kurz vznikl na základě dlouhodobých zkušeností získaných individuální i skupinovou prací s uživateli při nácviku praktických a sociálních dovedností.

Přidejte se k těm, kteří nás podporují

MVČRKODYS spol. s. r. o.         

Setkávání

Máte několik kamarádů a nedaří se vám pravidelně setkávat?
Potřebujete pomoci domluvit si společnou schůzku nebo na ni dojet?

Dobrovolníci v programu Setkávání vám s tím pomohou.

Komu je program určen?

Lidem od 16 do 80 let s mentálním postižením, kteří se chtějí pravidelně setkávat s dalšími lidmi v malé skupině nebo dvojici, a potřebují podporu v oblasti domlouvání se a v orientaci po Praze.

Jaké jsou podmínky pro zájemce?

Co je potřeba udělat?

Kontakt:

Dana Kosičková, koordinátorka programu
tel.: 776 270 910, e-mail: dobrovolnik@fosaops.org