Z aktualit

NEJBLŽŠÍ TERMÍN KURZU: Sexualita a vztahy lidí s postižením 1, 7. března 2019

chápat podstatu sexuality, podporovat aktivně pohlavní role Vašich klientů, stanovit si vnitřní hranice pro práci se sexualitou, reagovat srozumitelně a adekvátně na konkrétní situace a mnoho dalšího

!!! NOVÝ KURZ !!! Podpora samostatnosti – nácvik dovedností potřebných pro běžný život uživatelů sociálních služeb

Jak podporovat uživatele sociálních služeb v oblasti osamostatňování v běžném životě, v lepší orientaci ve společnosti a v tom, jak lépe porozumět svým přáním a potřebám a umět je vyjádřit? Kurz vznikl na základě dlouhodobých zkušeností získaných individuální i skupinovou prací s uživateli při nácviku praktických a sociálních dovedností.

Přidejte se k těm, kteří nás podporují

MVČRKODYS spol. s. r. o.         

Setkávání

Máte několik kamarádů a nedaří se vám pravidelně setkávat?
Potřebujete pomoci domluvit si společnou schůzku nebo na ni dojet?

Dobrovolníci v programu Setkávání vám s tím pomohou.

Komu je program určen?

Lidem od 16 do 80 let s mentálním postižením, kteří se chtějí pravidelně setkávat s dalšími lidmi v malé skupině nebo dvojici, a potřebují podporu v oblasti domlouvání se a v orientaci po Praze.

Jaké jsou podmínky pro zájemce?

Co je potřeba udělat?

Kontakt:

Dana Kosičková, koordinátorka programu
tel.: 776 270 910, e-mail: dobrovolnik@fosaops.org