Z aktualit

NEJBLŽŠÍ TERMÍN KURZU: Sexualita a vztahy lidí s postižením 1, 7. března 2019

chápat podstatu sexuality, podporovat aktivně pohlavní role Vašich klientů, stanovit si vnitřní hranice pro práci se sexualitou, reagovat srozumitelně a adekvátně na konkrétní situace a mnoho dalšího

!!! NOVÝ KURZ !!! Podpora samostatnosti – nácvik dovedností potřebných pro běžný život uživatelů sociálních služeb

Jak podporovat uživatele sociálních služeb v oblasti osamostatňování v běžném životě, v lepší orientaci ve společnosti a v tom, jak lépe porozumět svým přáním a potřebám a umět je vyjádřit? Kurz vznikl na základě dlouhodobých zkušeností získaných individuální i skupinovou prací s uživateli při nácviku praktických a sociálních dovedností.

Přidejte se k těm, kteří nás podporují

MVČRKODYS spol. s. r. o.         

Jak se dobrovolník může zapojit

Co je dobrovolnictví:

Dobrovolnictví je projev vyspělé občanské společnosti. Dobrovolníkem pak může být každý, kdo se rozhodne věnovat svůj čas a schopnosti potřebným lidem bez nároku na odměnu. A právě takové muže a ženy my hledáme pro pomoc konkrétním lidem s mentálním postižením.

Od dobrovolníků požadujeme:

Jak se může dobrovolník zapojit:

Dobrovolníkům nabízíme:

Kde získáte bližší informace:

Dana Kosičková

E-mail: dobrovolnik@fosaops.org
Telefon na vedoucí programu: 776 270 910