Z aktualit

NEJBLŽŠÍ TERMÍN KURZU: Sociální headhunter aneb jak získat pracovníky do sociálních služeb !!!PILOTNÍ KURZ!!!

Jedinečné propojení zkušeností s výběrem pracovníků z oblastí sociálních služeb a komerčního sektoru. Helena Hladíková, HR ředitelka s dlouholetou praxí v komerčním sektoru, Vám představí metody využitelné v sociálních službách.

!!! NOVÝ KURZ !!! Podpora samostatnosti – nácvik dovedností potřebných pro běžný život uživatelů sociálních služeb

Jak podporovat uživatele sociálních služeb v oblasti osamostatňování v běžném životě, v lepší orientaci ve společnosti a v tom, jak lépe porozumět svým přáním a potřebám a umět je vyjádřit? Kurz vznikl na základě dlouhodobých zkušeností získaných individuální i skupinovou prací s uživateli při nácviku praktických a sociálních dovedností.

Přidejte se k těm, kteří nás podporují

MVČRKODYS spol. s. r. o.         

Jak se dobrovolník může zapojit

Co je dobrovolnictví:

Dobrovolnictví je projev vyspělé občanské společnosti. Dobrovolníkem pak může být každý, kdo se rozhodne věnovat svůj čas a schopnosti potřebným lidem bez nároku na odměnu. A právě takové muže a ženy my hledáme pro pomoc konkrétním lidem s mentálním postižením.

Od dobrovolníků požadujeme:

Jak se může dobrovolník zapojit:

Dobrovolníkům nabízíme:

Kde získáte bližší informace:

Dana Kosičková

E-mail: dobrovolnik@fosaops.org
Telefon na vedoucí programu: 776 270 910