Z aktualit

NEJBLŽŠÍ TERMÍN KURZU: Jak podporovat klienta sociální služby v získávání pracovního místa 28. - 29. 5. 2019

Všem sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách, kteří podporují klienty v získání pracovního uplatnění, a potřebují si prohloubit znalosti z oblasti individuálního plánování podpory klienta, zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce, či komunikace s lidmi s různým typem znevýhodnění.

Máme volnou kapacitu ve službě Podporované zaměstnávání

Zájemci o sociální službu se mohou přihlásit k čerpání služby na tel. 775 350 116 či mailem: kroupova@fosaops.org

!!! NOVÝ KURZ !!! Podpora samostatnosti – nácvik dovedností potřebných pro běžný život uživatelů sociálních služeb

Jak podporovat uživatele sociálních služeb v oblasti osamostatňování v běžném životě, v lepší orientaci ve společnosti a v tom, jak lépe porozumět svým přáním a potřebám a umět je vyjádřit? Kurz vznikl na základě dlouhodobých zkušeností získaných individuální i skupinovou prací s uživateli při nácviku praktických a sociálních dovedností.

Přidejte se k těm, kteří nás podporují

MVČRKODYS spol. s. r. o.         

Jak se dobrovolník může zapojit

Co je dobrovolnictví:

Dobrovolnictví je projev vyspělé občanské společnosti. Dobrovolníkem pak může být každý, kdo se rozhodne věnovat svůj čas a schopnosti potřebným lidem bez nároku na odměnu. A právě takové muže a ženy my hledáme pro pomoc konkrétním lidem s mentálním postižením.

Od dobrovolníků požadujeme:

Jak se může dobrovolník zapojit:

Dobrovolníkům nabízíme:

Kde získáte bližší informace:

Dana Kosičková

E-mail: dobrovolnik@fosaops.org
Telefon na vedoucí programu: 776 270 910