Z aktualit

NEJBLŽŠÍ TERMÍN KURZU: Jak podporovat klienta sociální služby v získávání pracovního místa 28. - 29. 5. 2019

Všem sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách, kteří podporují klienty v získání pracovního uplatnění, a potřebují si prohloubit znalosti z oblasti individuálního plánování podpory klienta, zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce, či komunikace s lidmi s různým typem znevýhodnění.

Máme volnou kapacitu ve službě Podporované zaměstnávání

Zájemci o sociální službu se mohou přihlásit k čerpání služby na tel. 775 350 116 či mailem: kroupova@fosaops.org

!!! NOVÝ KURZ !!! Podpora samostatnosti – nácvik dovedností potřebných pro běžný život uživatelů sociálních služeb

Jak podporovat uživatele sociálních služeb v oblasti osamostatňování v běžném životě, v lepší orientaci ve společnosti a v tom, jak lépe porozumět svým přáním a potřebám a umět je vyjádřit? Kurz vznikl na základě dlouhodobých zkušeností získaných individuální i skupinovou prací s uživateli při nácviku praktických a sociálních dovedností.

Přidejte se k těm, kteří nás podporují

MVČRKODYS spol. s. r. o.         

Vysílání dobrovolníků do sociálních služeb

Podmínky vysílání dobrovolníků do sociální služby

  1. Sociální služba, do níž budou dobrovolníci vysláni, je vedena v registru poskytovatelů sociálních služeb.
  2. Sociální služba, do níž budou dobrovolníci vysláni, je určena dospělým lidem s mentálním postižením žijícím v Praze a blízkém okolí.
  3. Dobrovolníci budou uživatelům této sociální služby poskytovat dlouhodobou a pravidelnou podporu (nebudou přijímající organizací využíváni pro jednorázové a krátkodobé akce).
  4. Přijímající organizace umožní koordinátorovi programu „Dobrovolnictví ve společnosti Fosa“ (dále jen koordinátorovi) seznámit se před uzavřením písemné smlouvy se sociální službou, do níž budou dobrovolníci vysláni.
  5. Přijímající organizace stanoví osobu zodpovědnou za práci s dobrovolníky v sociální službě, do níž budou vysláni, a kontakty na ni poskytne koordinátorovi. O změně této osoby a kontaktech na ni bude koordinátora neprodleně informovat.

Závazky společnosti Fosa

Smlouva mezi vysílající a přijímající organizací v oblasti dobrovolnické služby ke stažení.