Z aktualit

NEJBLŽŠÍ TERMÍN KURZU: Jak podporovat klienta sociální služby v získávání pracovního místa 28. - 29. 5. 2019

Všem sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách, kteří podporují klienty v získání pracovního uplatnění, a potřebují si prohloubit znalosti z oblasti individuálního plánování podpory klienta, zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce, či komunikace s lidmi s různým typem znevýhodnění.

Máme volnou kapacitu ve službě Podporované zaměstnávání

Zájemci o sociální službu se mohou přihlásit k čerpání služby na tel. 775 350 116 či mailem: kroupova@fosaops.org

!!! NOVÝ KURZ !!! Podpora samostatnosti – nácvik dovedností potřebných pro běžný život uživatelů sociálních služeb

Jak podporovat uživatele sociálních služeb v oblasti osamostatňování v běžném životě, v lepší orientaci ve společnosti a v tom, jak lépe porozumět svým přáním a potřebám a umět je vyjádřit? Kurz vznikl na základě dlouhodobých zkušeností získaných individuální i skupinovou prací s uživateli při nácviku praktických a sociálních dovedností.

Přidejte se k těm, kteří nás podporují

MVČRKODYS spol. s. r. o.         

Cena KŘESADLO za rok 2013

Naší dlouholeté dobrovolnici Kristýně Hrubé byla Národním dobrovolnickým centrem společnosti Hestia udělena cena KŘESADLO za rok 2013. Slavnostní předávání cen se uskuteční ve čtvrtek 20. března 2014 v 17.00 hodin v rezidenci primátora hl. města Prahy.

Dále se píše:

http://www.dobrovolnik.cz/kresadlo/jak-vykresat-radost-pomoci-druhym-to-vi-10-vyhercu-ceny-kresadlo/

http://prazsky.denik.cz/zpravy_region/pomahaji-ve-volnem-case-a-zadarmo-dobrovolnici-si-odnesli-kresadlo-20140328.htmll

http://prazsky.denik.cz/zpravy_region/den-dobrovolnici-aneb-setkani-s-lidmi-s-tisice-tvaremi-20140407.html

 

Gratulujeme!