Z aktualit

NEJBLŽŠÍ TERMÍN KURZU: Sexualita a vztahy lidí s postižením 1, 7. března 2019

chápat podstatu sexuality, podporovat aktivně pohlavní role Vašich klientů, stanovit si vnitřní hranice pro práci se sexualitou, reagovat srozumitelně a adekvátně na konkrétní situace a mnoho dalšího

!!! NOVÝ KURZ !!! Podpora samostatnosti – nácvik dovedností potřebných pro běžný život uživatelů sociálních služeb

Jak podporovat uživatele sociálních služeb v oblasti osamostatňování v běžném životě, v lepší orientaci ve společnosti a v tom, jak lépe porozumět svým přáním a potřebám a umět je vyjádřit? Kurz vznikl na základě dlouhodobých zkušeností získaných individuální i skupinovou prací s uživateli při nácviku praktických a sociálních dovedností.

Přidejte se k těm, kteří nás podporují

MVČRKODYS spol. s. r. o.         

Cena KŘESADLO za rok 2013

Naší dlouholeté dobrovolnici Kristýně Hrubé byla Národním dobrovolnickým centrem společnosti Hestia udělena cena KŘESADLO za rok 2013. Slavnostní předávání cen se uskuteční ve čtvrtek 20. března 2014 v 17.00 hodin v rezidenci primátora hl. města Prahy.

Dále se píše:

http://www.dobrovolnik.cz/kresadlo/jak-vykresat-radost-pomoci-druhym-to-vi-10-vyhercu-ceny-kresadlo/

http://prazsky.denik.cz/zpravy_region/pomahaji-ve-volnem-case-a-zadarmo-dobrovolnici-si-odnesli-kresadlo-20140328.htmll

http://prazsky.denik.cz/zpravy_region/den-dobrovolnici-aneb-setkani-s-lidmi-s-tisice-tvaremi-20140407.html

 

Gratulujeme!