Z aktualit

Sexualita a vztahy lidí s postižením 2 (návazný)

Intervence v oblasti sexuality. Nejbližší termín: 24. dubna 2018

Přidejte se k těm, kteří nás podporují

MVČRKODYS spol. s. r. o.

Sexualita a vztahy lidí s postižením 2 (návazný)

Nejbližší termín konání:                    24. dubna 2018

Cena účasti v otevřeném kurzu:      1 650 Kč

Místo konání:                                      Fosa, o. p. s., Filipova 2013/3, Praha 4 - Chodov

Rozsah:                                                8 hodin

Komu je určen:                                   pracovníkům poskytujícím sociální služby

                                                              dospělým nebo dospívajícím lidem s postižením, kteří

                                                              potřebují umět reagovat na konkrétní zakázky klientů

                                                              v oblasti sexuality formou osvěty nebo intervence,

                                                              podmínkou je, že účastník absolvoval předchozí kurz

Maximální počet účastníků:               8

Typ:                                                        návazný

Značka akreditace MPSV ČR:             2016/0659 - PC/SP/VP/PP

Co se v kurzu naučíte:        

Proč si vybrat právě tento kurz:

Lektoruje: Petr Eisner, DiS.

Kontakt: vzdelavani@fosaops.org

Závazná přihláška na kurz