Z aktualit

Sexualita a vztahy lidí s postižením 2 (návazný)

Intervence v oblasti sexuality. Nejbližší termín: 24. dubna 2018

Přidejte se k těm, kteří nás podporují

MVČRKODYS spol. s. r. o.

Role a hranice pracovníka v oblasti sociálních služeb jako prevence syndromu vyhoření

Nejbližší termín konání:                    24. května 2018

Cena účasti v otevřeném kurzu:      1 500 Kč

Místo konání:                                      Fosa, o. p. s., Filipova 2013/3, Praha 4 - Chodov

Rozsah:                                                8 hodin

Komu je určen:                                  všem pracovníkům poskytujícím sociální služby lidem všech

                                                             věkových kategorií. Především pak těm pracovníkům, kteří

                                                             mohou práci metodicky ovlivnit, případně jsou odpovědní za

                                                             zlepšování kvality služeb a inovaci. Kurz je dále určen všem,

                                                             kdo mají zájem měnit přístup a postoj k lidem s postižením,

                                                             ať už v oblasti sociálních služeb nebo obecně.

Maximální počet účastníků:               12

Typ:                                                        základní

Značka akreditace MPSV ČR:             2016/0975-PC/SP/VP/PP

Co se v kurzu naučíte:        

Proč si vybrat právě tento kurz:

Lektoruje: Petr Eisner, DiS.

Kontakt: vzdelavani@fosaops.org

Závazná přihláška na kurz