Z aktualit

Sexualita a vztahy lidí s postižením 2 (návazný)

Intervence v oblasti sexuality. Nejbližší termín: 24. dubna 2018

Přidejte se k těm, kteří nás podporují

MVČRKODYS spol. s. r. o.

Vyjednávání se zaměstnavatelem jako nástroj začleňování uživatelů sociálních služeb na trh práce

Nejbližší termín konání:                    12. - 13. června 2018

Cena účasti v otevřeném kurzu:      3 000 Kč

Místo konání:                                      Fosa, o. p. s., Filipova 2013/3, Praha 4 - Chodov

Rozsah:                                                16 hodin

Komu je určen:                                   pracovním konzultantům v podporovaném zaměstnávání

                                                              a ostatním pracovníkům, kteří potřebují získat znalosti

                                                              s praktické dovednosti v oblasti komunikace a efektivní

                                                              práce se zaměstnavateli, zejména začínajícím pracovníkům,

                                                              kteří dosud podobné školení neabsolvovali, nebo v této

                                                              oblasti nemají dostatek praktických zkušeností

Maximální počet účastníků:               14

Typ:                                                        základní

Akreditace MPSV ČR:                          2015/0817-PC/SP/VP

Co se naučíte nebo dozvíte:


Proč si vybrat právě tento kurz:

Lektoruje:  Mgr. Lucie Bílková, Petra Cihelková

Kontakt: vzdelavani@fosaops.org

Závazná přihláška na kurz