Z aktualit

Sexualita a vztahy lidí s postižením 2 (návazný)

Intervence v oblasti sexuality. Nejbližší termín: 24. dubna 2018

Přidejte se k těm, kteří nás podporují

MVČRKODYS spol. s. r. o.

Jak se dobrovolník může zapojit

Co je dobrovolnictví:

Dobrovolnictví je projev vyspělé občanské společnosti. Dobrovolníkem pak může být každý, kdo se rozhodne věnovat svůj čas a schopnosti potřebným lidem bez nároku na odměnu. A právě takové muže a ženy my hledáme pro pomoc konkrétním lidem s mentálním postižením.

Od dobrovolníků požadujeme:

Jak se může dobrovolník zapojit:

Dobrovolníkům nabízíme:

Kde získáte bližší informace:

Dana Kosičková

E-mail: dobrovolnik@fosaops.org
Telefon na vedoucí programu: 776 270 910