Z aktualit

Sexualita a vztahy lidí s postižením 2 (návazný)

Intervence v oblasti sexuality. Nejbližší termín: 19. září 2017

Přidejte se k těm, kteří nás podporují

MVČRKODYS spol. s. r. o.           

Ceník služeb

Ceník služeb poskytovaných společností Fosa, o. p. s., platný od 1. června 2017

1. Sociální služby

Sociální službaCena služby
Podporované zaměstnávání FORMIKA Služba není poskytována za úhradu
Podpora samostatnosti Osa Služba není poskytována za úhradu

Osobní asistence Osa

120 Kč za hodinu asistence,
v případě zrušení dojednané asistence uživatelem služby později než 24 hodin před zahájením asistence hradí uživatel služby polovinu ceny dojednané asistence

2. Služby pro poskytovatele sociálních služeb nebo organizátory vzdělávacích akcí pro pracovníky v oblasti sociálních služeb ve zdravotnictví

SlužbaCena služby (do ceny jsou zahrnuty náklady na přípravu)
Akreditovaný kurz "Správně asistovat - skutečně pomáhat (úvod do asistence lidem s mentálním postižením)" 1 500 Kč za kurz (8 hodin)
Akreditovaný kurz „Asistence dospělým lidem s mentálním postižením I“ 4 500 Kč za kurz (24 hodin)
Akreditovaný kurz "Jak podporovat klienta sociální služby v získávání pracovního místa" 3 000 Kč za kurz (16 hodin)
Akreditovaný kurz „Vyjednávání se zaměstnavatelem jako nástroj začleňování uživatelů sociálních služeb na trh práce“

3 000 Kč za kurz (16 hodin)

Akreditovaný kurz „Sexualita a vztahy lidí s postižením 1“ 1 500 Kč za kurz (8 hodin)
Akreditovaný kurz „Sexualita a vztahy lidí s postižením 2“ (návazný) 1 650 Kč za kurz (8 hodin)
Akreditovaný kurz „Empowerment“

1 500 Kč za kurz (8 hodin)

Akreditovaný kurz „Role a hranice pracovníka v oblasti sociálních služeb jako prevence syndromu vyhoření“

1 500 Kč za kurz (8 hodin)

Akreditovaný kurz „Jak poskytnout první pomoc uživatelům sociálních služeb se zdravotním postižením (zážitkový kurz)“

1 600 Kč za kurz (8 hodin)

Seminář, workshop, školení, přednáška o podporovaném zaměstnávání pro pracovníky nebo uživatele služeb 500 Kč za hodinu
Metodické vedení při realizaci programů 400 Kč za hodinu
Stáž pro pracovníky 1 000 Kč za den
Konzultace k metodám sociálních služeb, které společnost Fosa poskytuje 400 Kč za hodinu
Supervizní podpora pracovníkům (řídící, individuální případová, týmová případová, rozvojová týmová) 600 Kč za hodinu
Konzultace ke kvalitě nebo efektivitě sociálních služeb 600 Kč za hodinu
Audit kvality sociální služby 40 000 Kč za kompletní audit, rozsah auditu i cenu je možno snížit dle domluvy

3. Služby pro firmy, které mají zájem zaměstnávat osoby se zdravotním postižením

SlužbaCena služby (do ceny jsou zahrnuty náklady na přípravu)
Analýza pracovních příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 300 Kč za hodinu
Konzultace k zaměstnávání osob se zdravotním postižením 500 Kč za hodinu

4. Služby pro úřady práce

SlužbaCena služby (do ceny jsou zahrnuty náklady na přípravu)
Pracovní rehabilitace 350 Kč za hodinu konzultace
150 Kč za hodinu pracovní asistence
Job klub (motivační kurz, skupinové poradenství) pro osoby se zdravotním postižením nebo sociálním znevýhodněním - 6 čtyřhodinových setkání 3 950 Kč za 1 osobu

5. Služby pro odborné školy

SlužbaCena služby (do ceny jsou zahrnuty náklady na přípravu)
Odborné semináře pro studenty vyšších odborných škol a oborů vysokých škol se zaměřením na sociální práci 600 Kč za seminář (2 vyučovací hodiny) při počtu studentů do 20 včetně
1 200 Kč za seminář (2 vyučovací hodiny) při počtu studentů nad 20

6. Služby pro fyzické osoby (například studenty odborných škol)

SlužbaCena služby (do ceny jsou zahrnuty náklady na přípravu)
Odborná konzultace, účast v dotazníkovém šetření s interpretací poskytnutých dat 200 Kč za hodinu, minimální doba konzultace je 1 hodina

7. Pronájem prostor

SlužbaCena služby (do ceny jsou zahrnuty náklady na běžný úklid prostor, káva, čaj, pitná voda)
1 den 2 000 Kč
1 hodina

500 Kč