Z aktualit

Sexualita a vztahy lidí s postižením 2 (návazný)

Intervence v oblasti sexuality. Nejbližší termín: 24. dubna 2018

Přidejte se k těm, kteří nás podporují

MVČRKODYS spol. s. r. o.

Ceník služeb

Ceník služeb poskytovaných společností Fosa, o. p. s., platný od 1. ledna 2018

1. Sociální služby

Sociální službaCena služby
Podporované zaměstnávání Služba není poskytována za úhradu
Podpora samostatnosti Služba není poskytována za úhradu
Osobní asistence 120 Kč za hodinu asistence,
pokud uživatel služby zruší dojednanou asistenci později než do 17:00 středy, která předchází týdnu s touto asistencí, uhradí plnou cenu dojednané asistence
za pozdní úhradu bude uživateli služby účtována jednorázová pokuta ve výši 200 Kč

2. Služby pro poskytovatele sociálních služeb nebo organizátory vzdělávacích akcí pro pracovníky v oblasti sociálních služeb ve zdravotnictví

SlužbaCena služby (do ceny jsou zahrnuty náklady na přípravu)
Kurz cena je uvedena na webových stránkách Vzdělávacího programu společnosti Fosa http://www.fosaops.org/vzdelavaci-program-nabidka-kurzu/
Seminář, workshop, školení, přednáška o podporovaném zaměstnávání pro pracovníky nebo uživatele služeb 500 Kč za hodinu
Metodické vedení při realizaci programů 500 Kč za hodinu
Stáž pro pracovníky 1 000 Kč za den a pracovníka
Konzultace k metodám sociálních služeb, které společnost Fosa poskytuje 500 Kč za hodinu
Supervizní podpora pracovníkům (řídící, individuální případová, týmová případová, rozvojová týmová) 800 Kč za hodinu
Konzultace ke kvalitě nebo efektivitě sociálních služeb 600 Kč za hodinu
Audit kvality sociální služby 40 000 Kč za kompletní audit, rozsah auditu i cenu je možno snížit dle domluvy

3. Služby pro firmy, které mají zájem zaměstnávat osoby se zdravotním postižením

SlužbaCena služby (do ceny jsou zahrnuty náklady na přípravu)
Analýza pracovních příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 300 Kč za hodinu
Konzultace k zaměstnávání osob se zdravotním postižením 500 Kč za hodinu

4. Služby pro úřady práce

SlužbaCena služby (do ceny jsou zahrnuty náklady na přípravu)
Pracovní rehabilitace 350 Kč za hodinu konzultace
150 Kč za hodinu pracovní asistence
Job klub (motivační kurz, skupinové poradenství) pro osoby se zdravotním postižením nebo sociálním znevýhodněním - 6 čtyřhodinových setkání 3 950 Kč za 1 osobu

5. Služby pro odborné školy

SlužbaCena služby (do ceny jsou zahrnuty náklady na přípravu)
Odborné semináře pro studenty vyšších odborných škol a oborů vysokých škol se zaměřením na sociální práci 600 Kč za seminář (2 vyučovací hodiny) při počtu studentů do 20 včetně
1 200 Kč za seminář (2 vyučovací hodiny) při počtu studentů nad 20
Exkurze 50 Kč za osobu, nejméně 500 Kč za exkurzi
Dlouhodobá praxe (nejméně 4 měsíce s frekvencí činnosti minimálně 1x týdně) zdarma
 Krátkodobá praxe 300 Kč za den a praktikanta

6. Služby pro fyzické osoby (například studenty odborných škol)

SlužbaCena služby (do ceny jsou zahrnuty náklady na přípravu)
Odborná konzultace, účast v dotazníkovém šetření s interpretací poskytnutých dat 200 Kč za hodinu, minimální doba konzultace je 1 hodina

7. Pronájem prostor

SlužbaCena služby (do ceny jsou zahrnuty náklady na běžný úklid prostor, káva, čaj, pitná voda)
1 den 2 000 Kč
1 hodina

500 Kč